Deskundigenverslag STAB off-line

Eerder publiceerden wij het concept rapport van STAB op deze website. De functionaris gegevensbescherming van de STAB nam contact met ons op dat dit op basis van de privacywet AVG niet is toegestaan. In het rapport staan namelijk de namen van de auteurs. De namen van de medewerkers van STAB staan ook op hun eigen website dus daarom dachten wij dat daar geen bezwaar tegen zou zijn. Dat blijkt niet te kloppen.

Wij hebben het rapport van de STAB daarom off-line gehaald. Mocht u een kopie van het rapport hebben gedownload dan verzoeken we u die kopie te verwijderen.

Ook Gemeente Overbetuwe negeert onderbouwing RvS

De provincie Gelderland vroeg op 27 januari 2022 deze vergunning aan om in een landbouwschuur aan de Reethsestraat 21 in Elst een kantoor te maken voor het projectteam dat het RTG wil gaan ontwikkelen. Op 21 februari 2022 stuurde Overbetuwe Overbelast deze zienswijze in tegen dit plan. De gemeente legt de zienswijze echter naast zich neer en heeft besloten deze vergunning te verlenen.

Op 7 februari 2022 deed de Raad van State deze uitspraak over de aangevraagde voorlopige voorziening tegen de railterminal. De voorlopige voorziening werd afgewezen, maar wel met in de uitspraak een helder lijstje van voorbereidende werkzaamheden die WEL mogen doorgaan. Dat lijstje is notabene afkomstig uit deze pleitnota van landsadvocaat Pels Rijcken die de provincie verdedigt. De provincie wil nu echter al meer gaan doen, dan waar ze eerder zelf om heeft gevraagd. Namelijk: Een kantoorlocatie realiseren. Als je dat nog niet wil, waarom zou je dan de vergunning aanvragen. Wij gingen naar de RvS voor een voorlopige voorziening om te voorkomen dat de provincie ‘voorbereidende werkzaamheden’ steeds verder zou oprekken. En dat is precies wat ze hier nu alsnog aan het doen is ook al hebben ze daar niet om gevraagd.

Overbetuwe Overbelast had dit onethische gedrag van de provincie wel verwacht. Zij doen werkelijk alles om het prestigeproject gerealiseerd te krijgen. Vandaar ook onze eerdere gang naar de rechter. Waar we veel meer verbaasd over zijn is dat de gemeente Overbetuwe heeft besloten deze vergunning af te geven. De gemeente gaat nota bene zelf ook naar de RvS tegen het RTG. De gevraagde vergunning past niet in het bestemmingsplan. Dus waarom? Waarom besluit de gemeente niet om de behandeling van de vergunning aan te houden of om hem gewoon te weigeren. Het is onbegrijpelijk en daarom zal Overbetuwe Overbelast bezwaar maken tegen dit besluit.

Verdere voorbereiding RTG niet toegestaan

De Raad van State was bij de behandeling van de voorlopige voorziening tegen de Railterminal Gelderland glashelder. Als voorbereiding mocht de provincie starten met explosievenonderzoek, archeologisch onderzoek en onderzoek naar de precieze ligging van kabels en leidingen. Verder mocht de provincie, vooruitlopend op de te verwachten natuurschade, vast starten met aanleg van bijvoorbeeld vleermuiskasten om de schade enigszins te beperken. Juist omdat deze werkzaamheden volgens de rechter beperkt en precies omschreven zijn mochten ze doorgang vinden

`Inmiddels heeft de provincie de schuren op de Reethsestraat 23 aangekocht. Een deel moet gesloopt worden omdat de ruimte nodig is voor de ontsluitingsweg. In schuur die wel blijft staan wil men tijdelijk een kantoor en ontvangstruimte maken. De mensen die eerder in de schuren woonden moesten vertrekken.

Nu de schuren leeg staan wilde de provincie de schuren vast slopen, ook omdat er asbest daken op zitten. Dat zou bij eventuele brand een gevaar opleveren. Maar het gebouw dat blijft staan heeft ook een asbest dak. Het risico wordt dus niet weggenomen. Wel is de sloop een volgende stap in de realisatie van de Railterminal Gelderland. De uitspraak van de Raad van State was echter helder over welke voorbereidend werk mocht worden uitgevoerd en de sloop zit daar niet bij. Ook de realisatie van een kantoor zit er niet bij en moet, net als de hele railterminal, worden afgeblazen. Liefst permanent maar in elk geval tot na de uitspraak van de Raad van State. We zijn tevreden dat de provincie de sloop niet doorzet en verwachten dat de gemeente Overbetuwe de vergunning voor het kantoor ook niet afgeeft voordat de uitspraak van de Raad van State er is.

Deskundigenverslag STAB beschikbaar

Overbetuwe Overbelast vroeg de Raad van State eerder om de plannen en rapporten voor de Railterminal Gelderland te laten toetsen door de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB. De rechter ging mee in die wens. Erg belangrijk om het speelveld tussen de provincie en de andere belanghebbenden bij de beoogde Railterminal gelijkwaardiger te maken.

Logo Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB

Intussen hebben we bij Overbetuwe Overbelast de kans gehad het rapport van 163 pagina’s met nog 12 bijlagen te kunnen lezen.

We mochten het rapport nog voorzien van commentaar voordat het definitief wordt. De STAB zal dat commentaar nog beoordelen en verwerken en daarmee eventueel nog wijzigingen aan het rapport doorvoeren. Koos Nijssen heeft als een van de bezwaarmakers van Overbetuwe Overbelast zijn commentaar en suggesties voor aanpassing verwerkt in het rapport.

Eerder publiceerden wij het concept rapport van STAB op deze website. De functionaris gegevensbescherming van de STAB nam contact met ons op dat dit op basis van de AVG niet is toegestaan. Wij hebben het rapport daarom off-line gehaald. Mocht u een kopie van het rapport hebben gedownload dan verzoeken we u die kopie te verwijderen.

Met RN7 in gesprek over de nieuwe coalitie

Logo RN7

Nu bekend is geworden dat GroenLinks samen met GBO en het CDA aan de onderhandelingstafel zit voor de gemeenteraad in Overbetuwe, vragen tegenstanders zich af of de hoofdpijndossiers hiermee worden opgelost. GroenLinks was altijd fel tegenstander van de Railterminal en ook bij de komst van Windpark Midden-Betuwe zette de partij grote vraagtekens.

Lees hier het interview dat RN7 hierover had met Overbetuwe Overbelast en met de actiegroep Malle molens.

Verzoek aan de nieuwe coalitie

Overbetuwe Overbelast is erg benieuwd naar wat er in het coalitieakkoord van Gemeentebelangen Overbetuwe, CDA Overbetuwe en GroenLinks Overbetuwe terecht komt over de Railterminal Gelderland. De vorige twee coalities in de Gemeente Overbetuwe dachten dat meewerken met de Provincie Gelderland de beste manier was om de belangen van de inwoners te dienen. We zien waar het ons gebracht heeft. De plannen worden gewoon door gedrukt. Zowel de gemeente als Overbetuwe Overbelast moest naar de Raad van State in een ultieme poging het slechte plan van tafel te krijgen. Meewerken met de provincie heeft ons niets gebracht.

Overbetuwe Overbelast ziet daarom graag dat in het nieuwe coalitieakkoord wordt geregeld dat de samenwerkingsovereenkomst met de provincie wordt opgezegd. Laat zien dat er ook bestuurlijk geen draagvlak is voor de Railterminal. Misschien dat de provincie zich dan eindelijk realiseert dat het plan voorgoed door de papierversnipperaar moet. Hier in Overbetuwe willen we de Railterminal niet.

Hoofdpijndossier Railterminal Gelderland 5 dagen op Radio1

  • Maandag 21 maart – Buurtschap Reeth in de tang door de Railterminal op 18:30 in de opname
  • Dinsdag 22 maart – Geluidsoverlast door de terminal op 18:00 in de opnamen.
    We bezochten een andere terminal om het geluid te ervaren. Luister zelf maar even maar doe wel oordopjes in!
  • Woensdag 23 maart – PvdA, Groen Links, Burgerbelangen OverBetuwe, VVD, D66, de Overbetuwse politiek is niet blij met de plannen voor de Railterminal. En al helemaal niet blij met de dovemansoren vanuit de Provincie Gelderland. Luister maar in aflevering 3 van 5Dagen in Elst, op 19:50 in de opname.
  • Donderdag 24 maart – De EURegio directeur: de Betuweroute loopt dood aan de grens met Duitsland en de Railterminal voegt daarom eigenlijk niks toe. Journalist Lex Halsema van dagblad de Gelderlander volgt het gedonder rondom de Railterminal al jaren op de voet.

    Hij verbaast zich over de onverklaarbare volhardendheid van de provincie om een terminal van 65,5 miljoen door te drukken zonder dat er enig draagvlak is. Bovendien is er geen exploitant die de terminal uit moet gaan baten. Luister naar aflevering 4 op 18:05 in deze opname.
  • Vrijdag 25 maart – In de laatste aflevering van 5Dagen in Elst op NPO Radio 1 krijgen we een cursus duiken voor gevorderden. Gedeputeerde Helga Witjes (VVD) van de Provincie Gelderland en wethouder Brigitte Faber-de Lange (CDA) duiken allebei weg voor de microfoon van het programma en willen geen commentaar geven. Een slappe vertoning want er zijn makkelijk reacties te geven die volledig los staan van de zaak bij de Raad van State.

Het maakt wel duidelijk waar we staan: Provinciale partijen willen per sé door met de Railterminal Gelderland ook al is er geen enkel draagvlak, kost het minstens 65 miljoen, wordt de leefomgeving verpest en de fietsveiligheid in gevaar gebracht. Het jaarlijkse miljoenentekort door de Betuweroute zal nog erger worden, door de tekorten voor de Railterminal Gelderland. Er is maar één echte reden voor het project: Beoogd prestige voor de provincie. Luister naar de opname van aflevering 5 vanaf 17:50.

Van maandag 21 tot en met vrijdag 25 maart stond het Radio1 programma 5Dagen in Elst. Elke avond tussen 20:00 en 20:30 worden onderwerpen uit Elst besproken waaronder hoofdpijndossier Railterminal Gelderland. Verslaggever Rens Turk van 5Dagen kwam naar Reeth om over de bezwaren tegen de railterminal te praten met Maarten Hermsen, Jeroen Kolkman en Koos Nijssen van Overbetuwe Overbelast.

Met Koos Nijssen hadden we het over de impact van de railterminal en de ontsluitingsweg op bewoners van Reeth. Door de railterminal worden worden 3 woningen in Reeth afgebroken. En we houden ons hart vast voor de toekomst, als de provincie in Reeth mogelijk meer logistieke bedrijven wil toelaten. Logistieke bedrijven recht tegen de terminal aan lijkt volgens andere terminalondernemers een voorwaarde voor succes. We spraken ook over de idiote kosten van minimaal 65,5 miljoen en over de beroerde verkeersveiligheid voor fietsers die het terminalverkeer niet kunnen ontwijken.

Maarten Hermsen uit Eimeren is een van de bewoners die straks op 150 meter van de terminal woont. We gingen naar een andere terminal om te ervaren hoeveel geluid er eigenlijk gemaakt wordt. Luister naar het programma om het ook zelf te horen. Als je Maarten en de verslaggever dan tenminste kan verstaan. Het stapelen van de containers is oorverdovend en ook de reach stacker zelf, die de containers oppakt en stapelt, is bepaald niet geruisloos.

Overbetuwe Overbelast en de Gemeente Overbetuwe hebben een rechtszaak bij de Raad van State aangespannen tegen de Provincie Gelderland. Wij vinden dat de gemeente de samenwerkings-overeenkomst met de provincie moet opzeggen en dat de provincie de plannen voor de Railterminal definitief moet stoppen.

Voor prestigeproject RTG moeten zelfs deskundigen wijken

Bijgewerkt op 25-2-2022 met links naar meer artikelen van de Gelderlander, Omroep Gelderland en Provincie Gelderland

Milieudeskundige Cor Coenrady uit Elst maakte in opdracht van gemeenteraadspartij Burgerbelangen OverBetuwe een rapport over de verontreiniging bij de stortplaats in Reeth. Hij gaf daarin aan dat de Provincie Gelderland de wet niet na komt bij de ontwikkeling van de ontsluitingsweg voor de Railterminal Gelderland. De weg gaat vlak langs of mogelijk zelfs over de stort lopen, maar er wordt geen bodemonderzoek gedaan. De provincie is woest, wil het niet horen en verbreekt de werkrelatie met Coenrady.

Dat is hoe onze provincie omgaat met onafhankelijk onderzoek dat ze niet past. En met de belangen van bezorgde omwonenden. Het eigen prestigeproject Railterminal Gelderland waar buiten het provinciebestuur echt niemand op zit te wachten moet en zal doorgang vinden. En een onafhankelijk deskundigenadvies zit dat in de weg.

De provincie is kwaad dat het rapport van Coenrady mee weegt in het beroep van Overbetuwe Overbelast bij de Raad van State. Coenrady wordt als een kleine jongen weggestuurd door een mokkende provincie die zelf zijn werk niet heeft gedaan. In 2017 drong de klankbordgroep Knoop38 al aan op onderzoek naar de stort maar de provincie wil er niet van weten. Gedeputeerde van der Wal, nu VVD-minister van natuur en stikstof, vond verder onderzoek niet nodig.

Overbetuwe Overbelast vindt dat de Gemeenteraad Overbetuwe dit niet over haar kant mag laten gaan. Het is hoog tijd eindelijk de samenwerkingsovereenkomst met de provincie op te zeggen. De Gemeente Overbetuwe gaat al naar de Raad van State om het plan aan te vechten. Na het intimiderende gedrag van de provincie tegen Coenrady weet de gemeente ook wat haar zelf staat te wachten als ze niet naar de pijpen van de provincie danst. Stop de samenwerking en stop de Railterminal Gelderland!

Lees hieronder wat dagblad de Gelderlander, Omroep Gelderland en de Provincie Gelderland schrijven over deze zaak, die niet alleen stinkt rondom de Railterminal Gelderland, maar ook om bij de asfaltfabriek in Nijmegen.

Onderzoek stortplaats naar Raad van State

Een evaluatie van de bestaande onderzoeken naar de oude stortplaats in Reeth maakt duidelijk dat nieuw onderzoek noodzakelijk is. Consultant Cor Coenrady bekeek de oude rapporten op verzoek van de gemeenteraadsfractie van Burgerbelangen Overbetuwe. De bevindingen in zijn rapport zijn niet mals: Er is wel degelijk sprake van ernstige verontreiniging van zowel bodem als water. De bestaande onderzoeken zijn te oud. Graven in de buurt van de stort ten behoeve van de ontsluitingsweg voor de Railterminal Gelderland is wettelijk niet toegestaan zonder nieuw onderzoek. Overbetuwe Overbelast heeft dit onderzoeksrapport van Coenrady inmiddels naar de Raad van State gestuurd voor behandeling in de bodemprocedure. Wij danken Burgerbelangen Overbetuwe en Cor Coenrady van harte voor hun inzet in deze zaak! Ook de berichtgeving van dagblad de Gelderlander helpt ons, waarvoor dank.

Overbetuwe Overbelast maakt zich net als de omwonenden van de originele Klankbordgroep Knoop38 al jaren zorgen om de oude stortplaats in de elleboog van de Rijksweg-Zuid en de Betuweroute aan de westkant van het talud. De precieze omvang van de stort is niet bekend. De stort is op sommige delen ook alleen afgedekt met 10 cm klei. Daarmee kan er water intreden en doorstromen en dat gebeurt ook. Het bestemmingsplan voor het perceel is extensief gebruik/beweiding, maar schapen mogen er niet grazen wegens de verontreiniging.

Wat Overbetuwe Overbelast betreft is er maar één oplossing voor de stort. De stort moet geheel opgeruimd worden voordat er verdere werkzaamheden in het gebied kunnen plaats vinden. Het is wat ons betreft ook duidelijk wie daarvoor moet betalen: De provincie Gelderland, want dat is de partij die vlak bij de stort aan het werk wil.

De provincie speelt sowieso geen fair spel bij discussies rondom de stortplaats. In het voorontwerp voor het inpassingsplan zou de ontsluitingsweg direct over de stortplaats gaan lopen. De provincie heeft echter geen zin om de opruimkosten te betalen en verlegde daarom het tracé van de ontsluitingsweg iets naar het noorden. Dat daardoor drie keer zo veel grond onteigend moet worden van een aanwonende neemt de provincie voor lief.

In 2017 werd gediscussieerd over de route van de ontsluitingsweg. De klankbordgroep pleitte toen voor de zuidelijke ontsluiting, tussen de A15 en de Betuweroute en niet noordelijk van de Betuweroute dwars door Reeth. Als argument om dat toch te doen gebruikte de provincie toen de stortplaats: Bij de noordelijke ontsluiting was er een voordeel te behalen: de stort zou dan moeten worden opgeruimd. Pas nadat definitief voor de noordelijke ontsluiting werd gekozen werd het plan veranderd: De weg zou toch niet over de stort komen en de provincie haalt precies dat hoekje van het gebied uit het plangebied voor de railterminal. Een spelletje net zo vuil als de stort zelf.

Gemeente wil niets met stortplaats

In de westelijke hoek van de Rijksweg Zuid met de Betuweroute ligt een voormalige stortplaats. Overbetuwe Overbelast vindt dat deze opgeruimd moet worden voordat er gegraven gaat worden tbv de onverhoopte aanleg van de railterminal Gelderland.

Burgerbelangen OverBetuwe – Lijst BOB vroeg de gemeente om meer informatie over de stort, waarvoor dank! Je vindt de vragen met de antwoorden hier. Samengevat: De gemeente antwoord dat het niet nodig is de stort op te ruimen. Dagblad de Gelderlander schreef daarover dit artikel.

Wij vinden het vreemd dat de Gemeente Overbetuwe en de Provincie Gelderland zo lichtvaardig omgaan met de voormalige vuilstort, zeker omdat het de bedoeling is daar vlakbij te gaan graven wanneer de railterminal onverhoopt zou worden aangelegd. In dit stuk van Royal HaskoningDHV staat immers het volgende vermeld over de vuilstort:

Op de stortlaag is een deklaag aanwezig met een dikte van 0,1-0,5 m (75%) en >1,0 m (25%). Uit onderzoek is gebleken dat de grond/stortmateriaal sterk is verontreinigd met koper, lood en zink. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen, chroom, vluchtige aromatische koolwaterstoffen en naftaleen. In het deklaagonderzoek in 2003 is vastgesteld dat in de contactzone sterk verhoogde gehalten aan PAK, minerale olie en zware metalen zijn aangetroffen. Er is geconstateerd dat de locatie niet geschikt is voor de beoogde bestemming (weiland, extensief gebruik). Bij het actualiserend bodemonderzoek in 2005 zijn licht tot matig verhoogde concentraties aan metalen in het het grondwater aangetroffen.

De grond is er dus zo vervuild dat er zelfs geen schapen op mogen grazen ook al is de bestemming extensief gebruikt weiland. De stort is op plaatsen afgedekt met slechts 10 cm grond. In het water zit van alles dat er niet in hoort. En bovendien is er in Reeth een ooggetuige die destijds gezien heeft dat in de stort ook vaten chemisch afval van een bedrijf uit Elst zijn gestort.

Wij vinden daarom jaarlijkse controle van het grond- en oppervlaktewater, en zeker een nulmeting van de waterkwaliteit vóór aanvang van de werkzaamheden noodzakelijk. Wij willen voorkomen dat deze vervuiling verder het gebied in stroomt en zeker wanneer de Provincie Gelderland daar in de grond gaat graven.

RSS
LinkedIn
Share