Overbetuwe Overbelast

Welkom op de website “Overbetuwe overbelast”. Wij, bewoners van diverse dorpen en buurtschappen in Overbetuwe, hebben de krachten gebundeld in ons verzet tegen de komst van de railterminal (RTG) bij Valburg.

Help ons mee, het is nog niet te laat. Zie bij FAQ wat de mogelijkheden zijn. Of download het machtigingsformulier, scan het getekende formulier en stuur deze op naar overbetuweoverbelast@gmail.com. Hiermee kan onze advocaat ook namens jullie een zienswijze indienen. Dit machtigen kost geen geld. 

Kieswijzer over Railterminal

De bezorgde bewoners verenigd in Overbetuwe Overbelast hebben een eigen kieswijzer gemaakt voor de provinciale verkiezingen. Deze laat zien welke politieke partijen voorstander of juist tegenstander zijn van de plannen voor een railterminal aan de Betuweroute bij Valburg. Voorstanders zijn VVD, CDA, D66, PvdA, ChristenUnie, SGP en 50plus. Tegenstanders zijn SP, PVV, GroenLinks en Partij voor de Dieren.

Naast een overzicht van de voor- en tegenstanders bevat de railterminal-kieswijzer ook toelichtingen van de partijen uit hun verkiezingsprogramma’s. Deze zijn in concept voorgelegd aan de politieke partijen om zeker te weten dat de weergave correct is. Met de kieswijzer biedt Overbetuwe Overbelast hulp voor kiezers die de railterminal een belangrijk thema vinden.

De railterminalkieswijzer is te vinden op Facebook en deze websitepagina van Overbetuwe Overbelast. Hier is de kieswijzer in pdf formaat.

Groot Betuws Debat

Binnenkort komt er een Groot Betuws Debat tussen de lijsttrekkers van de provinciale politieke partijen. Het debat vindt plaats in café en partycentrum De Viersprong (Reethsestraat 1) in Valburg van 20:00 uur tot 22:00 uur. Iedereen is van harte welkom, entree is gratis, consumpties op eigen kosten. 

De bezorgde bewoners hopen dat na de verkiezingen van 20 maart de provincie de plannen voor een railterminal afblaast. Zo zouden tientallen miljoenen gemeenschapsgeld bespaard kunnen worden en wordt overlast voor de omliggende dorpen en buurtschappen voorkomen.

Doe ook mee! Mail ons;  overbetuweoverbelast@gmail.com en volg ons op Twitter @overbelast en Facebook @OverbetuweOverbelast