Procedure Provinciale Staten

De provincie Gelderland is de initiatiefnemer van de railterminal en om deze te realiseren moeten zij een provinciaal ‘bestemmingsplan’ maken. Dit heet het provinciaal inpassingsplan oftewel het PIP. Het PIP is inmiddels bekend. Hierop kunnen we binnen 6 weken reageren door een zienswijze in te sturen. Dit moet voor 2 mei gebeuren. Daarna pas wordt er een definitieve PIP vastgesteld. Bij deze versie kunnen we nog naar de rechter stappen. Dit alles betekent kort gezegd, dat de komst van de railterminal nog niet definitief is en nog tegengehouden kan worden.