Procedure Provinciale Staten

De provincie Gelderland is de initiatiefnemer van de railterminal en om deze te realiseren moeten zij een provinciaal ‘bestemmingsplan’ maken. Dit heet het provinciaal inpassingsplan oftewel het PIP. In 2019 werd het oorspronkelijke PIP ingetrokken door de provincie. Er moest vanwege de stikstofregels eerst ook een Milieu Effect Rapportage gemaakt worden.

Op 1 september 2020 is het nieuwe PIP samen met de MER vastgesteld door de gedupeerden van de provincie. Omdat de provincie eerder een coördinatiebesluit heeft genomen hebben de gedeputeerden vrij spel en hoeft het nieuwe plan niet besproken te worden in de Provinciale Staten. We kunnen dus ook niet inspreken zoals vorige keer.

Hierop kunnen we binnen 6 weken reageren door een zienswijze in te sturen. De zienswijzen zullen door de provincie worden beoordeeld waarna het plan nog kan worden aangepast. Daarna pas wordt er een definitieve PIP vastgesteld.

Wanneer belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend bezwaren hebben tegen het definitieve PIP kunnen ze naar de rechter stappen, de Raad van State. Dit alles betekent kort gezegd, dat de komst van de railterminal nog niet definitief is en nog tegengehouden kan worden.

RSS
LinkedIn
Share