Overbelasting wegennet

De Rijksweg Zuid – Griftdijk loopt nu al regelmatig vast in de spits. In de huidige plannen wordt voor het in bedrijf nemen van de RTG geen grote investeringen gedaan in de ontsluiting van knooppunt 38. Dit houdt in dat er een extra stoplicht bij de Reethsestraat bijkomt waarvandaan elke 2 minuten een vrachtwagen vanaf het RTG tegen de helling op moet invoegen en daarnaast komt Park 15 nu ook op capaciteit. De wegen in en naar Elst en Oosterhout zullen onherroepelijk vastlopen

RSS
LinkedIn
Share