Politiek ervarener VVD houdt deur RTG wijd open

De politieke ervarenheid van de VVD heeft het gewonnen van de stop-ambitie van de BBB wanneer het aankomt op de Railterminal Gelderland. Het nieuwe coalitieakkoord lijkt de weg naar het RTG bijna te sluiten, maar dat is helemaal niet zo.

De tekst in het coalitieakkoord luidt zo:
De aanleg van de Railterminal Gelderland is in voorbereiding. De aanbesteding loopt. Als er geen exploitant komt, dan stoppen we ermee. Er komt, zoals ook al eerder besloten, geen extra provinciale bijdrage voor de aanleg of exploitatie. 

Dat lijkt gunstig maar even nadenken geeft de volgende bedenkingen:

  • Als er geen exploitant komt dan stoppen we er mee. Als je zo weinig overtuigd bent kan je beter meteen stoppen. Maar dat gebeurt niet. Want de VVD wil de RTG realiseren ondanks alle nadelen en de torenhoge kosten. Het zou ons bovendien hogelijk verbazen als er niet al informatie over de lopende aanbesteding bekend is. Men kan al lang weten dat er exploitanten gemeld zijn want de aanbesteding loopt al een poos. De opdrachtgever (provincie zelf dus) heeft daar inzicht in. Als dat klopt is dit een loze toezegging. Bovendien: Wat moet de exploitant gaan betalen voor de exploitatie van het terrein. Als de erfpacht maar laag genoeg is vind je mogelijk inderdaad een partij. Te lage, gederfde erfpacht kan je volgens ons gewoon gelijk schakelen aan een jaarlijkse bijdrage, maar dan verstopt. Want een jaarlijkse bijdrage wil men niet. Het bedrag van de erfpacht is onderdeel van de bieding van mogelijke exploitanten. De provincie heeft geen minimum gesteld waardoor dit niet te checken is. Politiek ervaren van de VVD!
  • Er komt geen extra provinciale bijdrage voor de aanleg of exploitatie. Dat lijkt een sluitende zin, maar is het allerminst. Bij de goedkeuring van de begroting van 65,5 miljoen in november 2020 werd al gemeld dat de begroting sowieso omhoog zou gaan omdat in dat bedrag een (toen al) verouderde offerte was opgenomen van ProRail voor aansluiting van het RTG op de Betuweroute. Maar er werd geen maximum gesteld aan die verhoging. Een blanco check dus. Dat geeft de provincie de kans om de 65,5 miljoen die is toegezegd helemaal te besteden aan andere kosten dan die voor ProRail. Met de verwijzing naar de zin uit het coalitieakkoord kan dat ook want: De extra bijdrage is niet voor aanleg of exploitatie, maar voor Prorail, zoals eerder afgesproken. En mag dan dus ook volgens het coalitieakkoord want kosten voor ProRail is iets anders dan voor aanleg of exploitatie. Een typische lijpe VVD truc om het plan dadelijk door te kunnen zetten.
  • Vreemd ook: Klaas Ruitenberg van de SGP krijgt de portefeuille met onder andere Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Provinciale infrastructuur. Maarde van de VVD heeft geregeld dat de Railterminal daar niet bij hoort. Die blijft onder verantwoordelijkheid van Helga Witjes van de VVD. Zij durven hun kroonjuweel niet uit handen te geven. Wonderlijk dat Ruitenberg daar mee akkoord is gegaan, hoewel de SGP steeds al voor de RTG is geweest. Politiek ervaren van de VVD.
  • In het akkoord is ook iets juist NIET opgenomen: Hoe hoog mag de totale begroting van de RTG eigenlijk worden? En wordt dat vooraf nog geevalueerd? Het zou logisch zijn om tegelijk met de beoordeling van de aanbesteding en keuze van de exploitant ook een update van de totale begroting (inclusief ProRail) te bespreken. En dan pas te besluiten of de uitgaven voor aanleg mogen starten. Maar dat is niet als voorwaarde vastgelegd in dit coalitieakkoord. De provincie zal dus gaan starten met de aanleg op basis van de eerdere begroting van 65,5 miljoen. En als daar meer dan bv 40 miljoen van besteed is zal met tot de conclusie komen dat het toch veel te weinig is. Daar zijn altijd verhalen bij te verzinnen. Waarvan dan de sterkste zal zijn: We hebben er nu al zoveel in geinvesteerd, we kunnen niet meer terug. Het niet opnemen van een maximum of een evaluatiemoment van de totale begroting voor de RTG is weer een slimme truc van de VVD, en toont de onervarenheid van BBB. Het is in elk geval niet in lijn met de inzet van BBB, die eerder de RTG een heel slecht en onhaalbaar idee vond.

Overbetuwe Overbelast is niet positief over de tekst van het coalitieakkoord over het RTG. De deur naar het RTG staat door politieke ervarenheid van de VVD wagenwijd open. Niet gescoord BBB, zo jammer voor jullie kiezers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

RSS
LinkedIn
Share