24 februari 20:00 – Politieke avond Dorpshuis Hemmen

Het dorpshuis in Hemmen viert zijn 40-jarig bestaan met een politieke avond op vrijdag 24 februari om 20:00 aan het Kerkplein 4 in Hemmen. Er staan twee onderwerpen op de agenda: De Railterminal Gelderland door Koos Nijssen van Overbetuwe Overbelast en het Overbetuwse landschap in 2040 door landschapsecoloog Henk van Ziel.

Dit zijn twee belangrijke onderwerpen die in de toekomst het landelijk beeld van Overbetuwe gaan bepalen. Belangstellenden en lokale en Provinciale politici zijn van harte welkom. Ook de dorpsraad Zetten/Hemmen en ‘Zicht op Zetten’ worden uitgenodigd.

Update 25 februari
Een interessante avond met een leuke discussie na afloop! Bedankt voor de organisatie Dorpshuis Hemmen en nogmaals gefeliciteerd met jullie jubileum!

Hier vind je de presentatie van Overbetuwe Overbelast van deze avond.

Gemeente Overbetuwe trekt vergunning kantoor RTG in

De Provincie Gelderland vroeg op 27 januari 2022 een vergunning aan om een bestaande schuur aan de Reethsestraat 21 om te bouwen tot kantoorruimte voor het RTG. Overbetuwe Overbelast diende een zienswijze in tegen dat plan. Totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het RTG zou er wat ons betreft helemaal niets moeten gebeuren. De vergunning werd in eerste instantie verleend. Overbetuwe Overbelast maakte daar bezwaar tegen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de vergunning herroepen en alsnog geweigerd is. Dank, gemeente Overbetuwe voor dit kloeke besluit!

De gemeente vind dat de provincie onvoldoende onderzoek heeft gedaan om te kunnen spreken van goede landschappelijke inpassing van het kantoor. Daar komt nog bij dat de provincie Gelderland eerder had toegezegd dat men niet met de uitvoering van plannen zou beginnen voordat er een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zou zijn gedaan over het inpassingsplan voor de Rail Terminal Gelderland (RTG). Tijdens de hoorzitting bij de bezwarencommissie is door de vergunningaanvrager aangegeven dat de provincie voornemens was toch eerder te beginnen en dat men niet zou wachten op een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. De gemeente vindt dit ongewenst en zo belangrijk dat ze, ter voorkoming van een ongewenste start van de activiteiten op basis van de omgevingsvergunning, besloot de omgevingsvergunning te weigeren.

Overbetuwe Overbelast is blij met het standpunt van de gemeente en met de weigering van de vergunning. De provincie moet gewoon wachten op de uitspraak van de Raad van State en niet steeds proberen vooruit te lopen op dat oordeel.

RTG en Provinciale Staten verkiezingen 2023

Op 15 maart 2023 worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. Overbetuwe Overbelast bekeek de verkiezingsprogramma’s van alle partijen en zocht naar standpunten over de Railterminal Gelderland. Overzicht is bijgewerkt op 24 februari 2023. Want de komende periode gaat de provincie hier meer dan 65,5 miljoen aan uitgeven. Wanneer de Raad van State de plannen voor de RTG goedkeurt zal de begroting volgens plan nog verder verhoogd worden. Want de offerte van ProRail is oud en achterhaald, zo werd in november 2020 gezegd. Bouwkosten zijn de afgelopen jaren geexplodeerd dus dat zal een nog verdere verhoging van de begroting nodig maken.

Wij zijn benieuwd hoe ver de politieke partijen willen gaan. Hoeveel buslijnen ze willen opofferen, hoeveel subsidies voor verenigingen gaan vervallen, hoeveel veerponten er uit de vaart moeten om de kosten voor de RTG te kunnen betalen.

Wat het meeste opvalt is dat 14 van de 18 partijen helemaal niets concreets schrijven over de RTG. Terwijl dat (op de doortrekking van de A15 na) de grootste besteding wordt in de komende statenperiode, meer dan 65,5 miljoen!

De SP is wèl duidelijk in haar standpunt. De SP vindt de RTG ongewenst want te duur, te veel overlast veroorzakend en bovendien zijn er regionaal voldoende alternatieven beschikbaar voor overslag tussen weg, spoor en water. Ook Groen Links is in principe tegen de Railterminal. Mocht deze er toch komen dan alleen zonder exploitatiesubsidie vanuit de provincie.

De VVD is in elk geval duidelijk. Zij vinden de RTG essentieel voor de logistieke ambities. Volgens hen geeft de RTG de regio een sterke impuls. In hun standpunt zit geen enkel voorbehoud over hoe veel geld er aan besteed mag worden. De portemonee staat wijd open. Het CDA spreekt zich ook uit vóór de RTG. Ze zegt dat de provincie al veel geinvesteerd heeft, ook al zijn er slechts voorbereidende kosten gemaakt. De bulk wordt uitgegeven bij de aanleg. CDA wil pas een Go nadat een exploitant is gevonden. Als dat niet binnen twee jaar is moet het project definitief gestopt worden. Vreemd is dat in het verkiezingsprogramma van CDA niets over de kosten is opgenomen. Toen de begroting van 65,5 miljoen in november 2020 werd aangenomen deed woordvoorder Hans van Ark dat wel. Hij stelde in de Statenvergadering dat het maximum budget bereikt was. Het RTG mocht (op de aangepaste ProRail begroting na) niets extra meer gaan kosten. Het CDA herhaalt die belofte niet in het verkiezingsprogramma, verontrustend.

Overbetuwe Overbelast gaat de partijen die niets gemeld hebben nog vragen om alsnog een duidelijk standpunt in te nemen. Als daar reactie op komt zullen we dat hier publiceren. Want bij het kiezen wil je weten waar iedereen staat, zeker bij een plan waarvan de effecten slecht onderbouwd en enorm kostbaar zijn.

Spoorvervoerders klagen: Trein te duur

In het Financieel Dagblad van 13 december melden spoorvervoerders dat ze vinden dat vervoer per spoor te duur wordt. Het is een lobby van Railgood. Aanstaande donderdag debatteert de vaste Kamercommissie over het spoorbeleid van het kabinet. De vervoerders vragen via Railgood om nog meer subsidie! Dat terwijl de Betuweroute slechts voor 25% wordt betaald door de vervoerders, de rest is al subsidie.

Je kan dat lezen in de tabel hiernaast uit 2018. In de nieuwe rapportage van het ministerie IenW over spoorgoederenvervoer wordt deze tabel niet meer opgenomen, te pijnlijk. Naast deze structurele subsidies hebben spoorvervoerders van 2019 tot 2023 ook nog eens 70 miljoen extra subsidie gekregen. Maar toch piepen de vervoerders. De aandeelhouders worden niet snel genoeg rijker.

De vervoerders klagen in het artikel dat er wel geld naar Openbaar Vervoer gaat maar te weinig extra naar hen. Waar buslijnen vervallen en treinritten worden geschrapt kunnen mensen steeds moeilijker naar hun werk of opleiding. Maar dat belang is voor de vervoerders net wat minder groot….

De Provincie Gelderland wil de subsidie voor de transporteurs met meer dan € 65,5 miljoen laten oplopen voor de bouw van de Railterminal Gelderland. Weggegooid geld, want de transporteurs zelf vinden de trein blijkbaar nu al te duur en verminderen volgens het artikel in het FD het aantal treinen. Provincie Gelderland: Stop de Railterminal Gelderland voordat er nog meer geld wordt gegooid in deze bodemloze put!

Gemeente Overbetuwe weigert vergunning kabels verleggen tbv RTG

Netbeheerder Tennet vroeg in opdracht van de provincie Gelderland een vergunning aan om elektriciteitskabels te verleggen. Het verleggen van de kabels zou nodig zijn in verband met de komst van de Railterminal Gelderland.

De gemeente heeft de vergunning geweigerd blijkt uit deze informatiememo die B&W aan de gemeenteraad stuurde. De reden daarvoor is dat het verleggen van de kabels geen onderdeel is van de door de Raad van State toegestane voorbereidingen.

Ook was een vergunning aangevraagd om de kleibulten die nu tussen de A15 en de Betuweroute liggen te verplaatsen naar Reeth, op de plek waar mogelijk de grondwal voor de Railterminal Gelderland moet komen. Beslissing op deze vergunning is aangehouden. Overbetuwe Overbelast vindt dat de stikstofuitstoot die hiermee gepaard gaat ten laste moet komen van de Railterminal Gelderland, niet ten laste van de aanleg van het zonnepark. Bovendien zouden de kleibulten 10 jaar lang als lelijk litteken in Reeth blijven liggen wanneer de railterminal door de Raad van State wordt geblokkeerd.

We zijn tevreden dat de gemeente Overbeutuwe een assertievere houding aanneemt tegen de provincie en de door hen beoogde railterminal. De eerdere houding van ‘meewerken om in gesprek te blijven en er wat uit te halen voor de omgeving’ heeft immers overduidelijk niet gewerkt.

Overbetuwe Overbelast bij Raad van State tegen RTG

Op maandag 28 november was het eindelijk zo ver. De Raad van State behandelde ons bezwaren tegen de Railterminal Gelderland. Overbetuwe Overbelast was aanwezig met Jeroen Kolkman, Dick Arentsen, Dia Vennis en Koos Nijssen met hun advocaat Ben Bloemendal.

Ook de gemeente Overbetuwe heeft bezwaar tegen het RTG en was vertegenwoordigd door onder andere een advocaat en een ambtenaar. Vanuit de gemeenteraad waren Ard op de Weegh van Burgerbelangen Overbetuwe en Elbert Elbers van de PvdA Overbetuwe er bij. De provincie Gelderland was vertegenwoordigd door de landsadvocaat Pels Rijcken. Ze kwamen met een team van ongeveer 10 personen.

De rechters van de Raad van State waren perfect voorbereid. Hun dossierkennis was indrukwekkend. Nadat de identiteit van de aanwezigen werden vastgesteld mochten de drie partijen elk een introductie van hun bezwaren geven. Lees hier de openingstekst van Overbetuwe Overbelast.

Het grootste deel van de zitting die duurde van 10:00 tot 17:00 werd gevuld door vragen van de rechtbank. In alle gevallen konden bezwaarmakers hun bezwaar toelichten en kon de provincie een weerwoord geven. Echt spannend werd het rondom de berekening van het aantal vrachtauto’s van en naar de terminal. De provincie houdt het op 350 vrachtwagens per dag maar de STAB kwam in haar rapport tot 700 vrachtwagens. Dat betekent dat ook de overlast door verkeer twee keer zo groot zal zijn: meer herrie, meer uitstoot, meer verkeersonveiligheid voor fietsers. Ook bij de stikstofdiscussie waar de Gemeente Overbetuwe op had ingezet werd de provincie het vuur aan de schenen gelegd.

De rechters gaven weinig indruk van hun beoordeling van het plan. Hoewel ze bij de beoordeling van een van de bezwaren wel probeerden een formulering te vinden die de provincie zou kunnen gebruiken om een ‘probleem’ rondom stikstof op te lossen. Wij wezen de rechter er op dat we dat best vreemd vonden, ze moeten het plan beoordelen, niet verder helpen. De rechter haastte zich om uit te leggen dat dat ook niet het geval was en dat we daar niks uit mochten afleiden. OK.

Verslaggever Lex Halsema van dagblad de Gelderlander was bij de zitting en schreef ter plaatse dit liveblog waarmee je de gang van zaken in de rechtszaak goed kan volgen.

De uitspraak van de Raad van State wordt pas in het voorjaar verwacht. De RvS kan het plan afkeuren of goedkeuren, maar een derde uitkomst kan zijn dat de provincie bepaalde onderzoeken moet verbeteren waarna ze opnioeuw beoordeeld worden.Dat heet een bestuurlijke lus. Mocht daar voor gekozen worden dan komt er na de eerste uitspraak nog eens een doorlooptijd van maximaal een half jaar bij.

Overbetuwe Overbelast is erg blij met de zorgvuldige beoordeling die de RvS uitvoert. We hebben goede hoop dat de onzalige plannen worden afgeblazen. Maar de provincie heeft die hoop ook. We zullen zien wat de uitspraak wordt.

TV Interview RN7: Eindelijk naar Raad van State op Railterminal te stoppen

Maandag 28 november is de rechtszaak die Overbetuwe Overbelast en de Gemeente Overbetuwe hebben aangespannen tegen de Provincie Gelderland. De rechter zal gaan besluiten of het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland goedgekeurd wordt. Als dat niet zo is kan de railterminal er niet komen.

Bekijk dit TV interview van onze lokale omroep @RN7 met Koos Nijssen van Overbetuwe Overbelast en Ard op de Weegh van Burgerbelangen Overbetuwe. Zij leggen uit waarom de Railterminal een slecht plan is. Slecht voor de leefbaarheid van de omgeving, geluidsoverlast, aantasting van het milieu en zonder de effecten die de provincie beoogd te halen.

Gemeente Overbetuwe trekt streep

De Provincie Gelderland blijft maar proberen door te gaan met voorbereidingen voor de Railterminal Gelderland ook al heeft de Raad van State dat niet toegestaan. Nu wilde de provincie weer dat er een stroomkabel vast verlegd gaat worden. Zij lieten Tennet daarvoor de vergunningsaanvraag indienen. Maar de gemeente heeft de vergunning terecht geweigerd, waarvoor hulde! Lees daarover het artikel uit dagblad de Gelderlander.

Overbetuwe Overbelast was er oop voorbereid dat de provincie allerlei voorbereidende werkzaamheden voor de RTG zou willen uitvoeren. We waren dan ook blij toen de Raad van State bij behandeling van de voorlopige voorziening daar een rem op heeft gezet.

De provincie kreeg op eigen verzoek toestemming voor werkzaamheden voor ecologie, archeologie, niet gesprongen explosieven en bodemsondering. Maar niet voor andere zaken. Het verleggen van kabels hoort er niet bij en zal dus moeten wachten op de uitspraak van de RvS in de bodemprocedure. Wat Overbetuwe Overbelast betreft kan ook de gehele of gedeeltelijke sloop van een schuur aan de Reethsestraat pas plaats vinden indien het inpassingsplan voor het RTG wordt goedgekeurd. En laten we nu goede hoop hebben dat dat nooit gaat gebeuren! maandag 28 november wordt de zaak behandeld bij de RvS.

Provincie Gelderland is geen Raad van State

Net als Overbetuwe Overbelast heeft ook de Gemeente Overbetuwe beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de Railterminal Gelderland. Een van de argumenten tegen de RTG zal zijn dat het RTG tijdens zowel de bouw als de uitbating extra stikstofuitstoot zal veroorzaken in twee Natura2000 gebieden in de omgeving. De Raad van State vernietigde afgelopen week de bouwvrijstelling waarbij de uitstoot tijdens de bouw werd vrijgesteld. De aanleg van de Railterminal, de ontsluitingsweg en de geluidswal zijn daardoor niet meer vrijgesteld.

Volgens dit artikel uit de Gelderlander denkt de provincie dat dat geen gevolgen heeft voor hun onzalige plan. Maar gelukkig gaan zij daar niet over. De rechter van de Raad van State zal dat bepalen. En deskundige Cor Coenrady denkt dat de rechter zal oordelen in het voordeel van Overbetuwe Overbelast.

Eric van Kaathoven lijsttrekker

Mede-oprichter van Overbetuwe Overbelast Eric van Kaathoven is door de SP Gelderland voorgedragen als lijsttrekker voor de provinciale verkiezingen die op 15 maart 2023 worden gehouden. Overbetuwe Overbelast wenst hem veel succes in de verkiezingen. We zijn blij dat de stem van de deelnemers in onze groep door de SP opnieuw zo duidelijk wordt verwoord in de provincie! Dank aan Maurits Gemmink en zijn fractie voor zijn inzet in de huidige Provinciale Staten.

RSS
LinkedIn
Share