RTG en Provinciale Staten verkiezingen 2023

Op 15 maart 2023 worden de verkiezingen voor de Provinciale Staten gehouden. Overbetuwe Overbelast bekeek de verkiezingsprogramma’s van alle partijen en zocht naar standpunten over de Railterminal Gelderland. Want de komende periode gaat de provincie hier meer dan 65,5 miljoen aan uitgeven. Wanneer de Raad van State de plannen voor de RTG goedkeurt zal de begroting volgens plan nog verder verhoogd worden. Want de offerte van ProRail is oud en achterhaald, zo werd in november 2020 gezegd. Bouwkosten zijn de afgelopen jaren geexplodeerd dus dat zal een nog verdere verhoging van de begroting nodig maken.

Wij zijn benieuwd hoe ver de politieke partijen willen gaan. Hoeveel buslijnen ze willen opofferen, hoeveel subsidies voor verenigingen gaan vervallen, hoeveel veerponten er uit de vaart moeten om de kosten voor de RTG te kunnen betalen.

Wat het meeste opvalt is dat 14 van de 18 partijen helemaal niets concreets schrijven over de RTG. Terwijl dat (op de doortrekking van de A15 na) de grootste besteding wordt in de komende statenperiode, meer dan 65,5 miljoen!

De SP is wèl duidelijk in haar standpunt. De SP vindt de RTG ongewenst want te duur, te veel overlast veroorzakend en bovendien zijn er regionaal voldoende alternatieven beschikbaar voor overslag tussen weg, spoor en water. Ook Groen Links is in principe tegen de Railterminal. Mocht deze er toch komen dan alleen zonder exploitatiesubsidie vanuit de provincie.

De VVD is in elk geval duidelijk. Zij vinden de RTG essentieel voor de logistieke ambities. Volgens hen geeft de RTG de regio een sterke impuls. In hun standpunt zit geen enkel voorbehoud over hoe veel geld er aan besteed mag worden. De portemonee staat wijd open. Het CDA spreekt zich ook uit vóór de RTG. Ze zegt dat de provincie al veel geinvesteerd heeft, ook al zijn er slechts voorbereidende kosten gemaakt. De bulk wordt uitgegeven bij de aanleg. CDA wil pas een Go nadat een exploitant is gevonden. Als dat niet binnen twee jaar is moet het project definitief gestopt worden. Vreemd is dat in het verkiezingsprogramma van CDA niets over de kosten is opgenomen. Toen de begroting van 65,5 miljoen in november 2020 werd aangenomen deed woordvoorder Hans van Ark dat wel. Hij stelde in de Statenvergadering dat het maximum budget bereikt was. Het RTG mocht (op de aangepaste ProRail begroting na) niets extra meer gaan kosten. Het CDA herhaalt die belofte niet in het verkiezingsprogramma, verontrustend.

Overbetuwe Overbelast gaat de partijen die niets gemeld hebben nog vragen om alsnog een duidelijk standpunt in te nemen. Als daar reactie op komt zullen we dat hier publiceren. Want bij het kiezen wil je weten waar iedereen staat, zeker bij een plan waarvan de effecten slecht onderbouwd en enorm kostbaar zijn.

Spoorvervoerders klagen: Trein te duur

In het Financieel Dagblad van 13 december melden spoorvervoerders dat ze vinden dat vervoer per spoor te duur wordt. Het is een lobby van Railgood. Aanstaande donderdag debatteert de vaste Kamercommissie over het spoorbeleid van het kabinet. De vervoerders vragen via Railgood om nog meer subsidie! Dat terwijl de Betuweroute slechts voor 25% wordt betaald door de vervoerders, de rest is al subsidie.

Je kan dat lezen in de tabel hiernaast uit 2018. In de nieuwe rapportage van het ministerie IenW over spoorgoederenvervoer wordt deze tabel niet meer opgenomen, te pijnlijk. Naast deze structurele subsidies hebben spoorvervoerders van 2019 tot 2023 ook nog eens 70 miljoen extra subsidie gekregen. Maar toch piepen de vervoerders. De aandeelhouders worden niet snel genoeg rijker.

De vervoerders klagen in het artikel dat er wel geld naar Openbaar Vervoer gaat maar te weinig extra naar hen. Waar buslijnen vervallen en treinritten worden geschrapt kunnen mensen steeds moeilijker naar hun werk of opleiding. Maar dat belang is voor de vervoerders net wat minder groot….

De Provincie Gelderland wil de subsidie voor de transporteurs met meer dan € 65,5 miljoen laten oplopen voor de bouw van de Railterminal Gelderland. Weggegooid geld, want de transporteurs zelf vinden de trein blijkbaar nu al te duur en verminderen volgens het artikel in het FD het aantal treinen. Provincie Gelderland: Stop de Railterminal Gelderland voordat er nog meer geld wordt gegooid in deze bodemloze put!

Gemeente Overbetuwe weigert vergunning kabels verleggen tbv RTG

Netbeheerder Tennet vroeg in opdracht van de provincie Gelderland een vergunning aan om elektriciteitskabels te verleggen. Het verleggen van de kabels zou nodig zijn in verband met de komst van de Railterminal Gelderland.

De gemeente heeft de vergunning geweigerd blijkt uit deze informatiememo die B&W aan de gemeenteraad stuurde. De reden daarvoor is dat het verleggen van de kabels geen onderdeel is van de door de Raad van State toegestane voorbereidingen.

Ook was een vergunning aangevraagd om de kleibulten die nu tussen de A15 en de Betuweroute liggen te verplaatsen naar Reeth, op de plek waar mogelijk de grondwal voor de Railterminal Gelderland moet komen. Beslissing op deze vergunning is aangehouden. Overbetuwe Overbelast vindt dat de stikstofuitstoot die hiermee gepaard gaat ten laste moet komen van de Railterminal Gelderland, niet ten laste van de aanleg van het zonnepark. Bovendien zouden de kleibulten 10 jaar lang als lelijk litteken in Reeth blijven liggen wanneer de railterminal door de Raad van State wordt geblokkeerd.

We zijn tevreden dat de gemeente Overbeutuwe een assertievere houding aanneemt tegen de provincie en de door hen beoogde railterminal. De eerdere houding van ‘meewerken om in gesprek te blijven en er wat uit te halen voor de omgeving’ heeft immers overduidelijk niet gewerkt.

Overbetuwe Overbelast bij Raad van State tegen RTG

Op maandag 28 november was het eindelijk zo ver. De Raad van State behandelde ons bezwaren tegen de Railterminal Gelderland. Overbetuwe Overbelast was aanwezig met Jeroen Kolkman, Dick Arentsen, Dia Vennis en Koos Nijssen met hun advocaat Ben Bloemendal.

Ook de gemeente Overbetuwe heeft bezwaar tegen het RTG en was vertegenwoordigd door onder andere een advocaat en een ambtenaar. Vanuit de gemeenteraad waren Ard op de Weegh van Burgerbelangen Overbetuwe en Elbert Elbers van de PvdA Overbetuwe er bij. De provincie Gelderland was vertegenwoordigd door de landsadvocaat Pels Rijcken. Ze kwamen met een team van ongeveer 10 personen.

De rechters van de Raad van State waren perfect voorbereid. Hun dossierkennis was indrukwekkend. Nadat de identiteit van de aanwezigen werden vastgesteld mochten de drie partijen elk een introductie van hun bezwaren geven. Lees hier de openingstekst van Overbetuwe Overbelast.

Het grootste deel van de zitting die duurde van 10:00 tot 17:00 werd gevuld door vragen van de rechtbank. In alle gevallen konden bezwaarmakers hun bezwaar toelichten en kon de provincie een weerwoord geven. Echt spannend werd het rondom de berekening van het aantal vrachtauto’s van en naar de terminal. De provincie houdt het op 350 vrachtwagens per dag maar de STAB kwam in haar rapport tot 700 vrachtwagens. Dat betekent dat ook de overlast door verkeer twee keer zo groot zal zijn: meer herrie, meer uitstoot, meer verkeersonveiligheid voor fietsers. Ook bij de stikstofdiscussie waar de Gemeente Overbetuwe op had ingezet werd de provincie het vuur aan de schenen gelegd.

De rechters gaven weinig indruk van hun beoordeling van het plan. Hoewel ze bij de beoordeling van een van de bezwaren wel probeerden een formulering te vinden die de provincie zou kunnen gebruiken om een ‘probleem’ rondom stikstof op te lossen. Wij wezen de rechter er op dat we dat best vreemd vonden, ze moeten het plan beoordelen, niet verder helpen. De rechter haastte zich om uit te leggen dat dat ook niet het geval was en dat we daar niks uit mochten afleiden. OK.

Verslaggever Lex Halsema van dagblad de Gelderlander was bij de zitting en schreef ter plaatse dit liveblog waarmee je de gang van zaken in de rechtszaak goed kan volgen.

De uitspraak van de Raad van State wordt pas in het voorjaar verwacht. De RvS kan het plan afkeuren of goedkeuren, maar een derde uitkomst kan zijn dat de provincie bepaalde onderzoeken moet verbeteren waarna ze opnioeuw beoordeeld worden.Dat heet een bestuurlijke lus. Mocht daar voor gekozen worden dan komt er na de eerste uitspraak nog eens een doorlooptijd van maximaal een half jaar bij.

Overbetuwe Overbelast is erg blij met de zorgvuldige beoordeling die de RvS uitvoert. We hebben goede hoop dat de onzalige plannen worden afgeblazen. Maar de provincie heeft die hoop ook. We zullen zien wat de uitspraak wordt.

TV Interview RN7: Eindelijk naar Raad van State op Railterminal te stoppen

Maandag 28 november is de rechtszaak die Overbetuwe Overbelast en de Gemeente Overbetuwe hebben aangespannen tegen de Provincie Gelderland. De rechter zal gaan besluiten of het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland goedgekeurd wordt. Als dat niet zo is kan de railterminal er niet komen.

Bekijk dit TV interview van onze lokale omroep @RN7 met Koos Nijssen van Overbetuwe Overbelast en Ard op de Weegh van Burgerbelangen Overbetuwe. Zij leggen uit waarom de Railterminal een slecht plan is. Slecht voor de leefbaarheid van de omgeving, geluidsoverlast, aantasting van het milieu en zonder de effecten die de provincie beoogd te halen.

Gemeente Overbetuwe trekt streep

De Provincie Gelderland blijft maar proberen door te gaan met voorbereidingen voor de Railterminal Gelderland ook al heeft de Raad van State dat niet toegestaan. Nu wilde de provincie weer dat er een stroomkabel vast verlegd gaat worden. Zij lieten Tennet daarvoor de vergunningsaanvraag indienen. Maar de gemeente heeft de vergunning terecht geweigerd, waarvoor hulde! Lees daarover het artikel uit dagblad de Gelderlander.

Overbetuwe Overbelast was er oop voorbereid dat de provincie allerlei voorbereidende werkzaamheden voor de RTG zou willen uitvoeren. We waren dan ook blij toen de Raad van State bij behandeling van de voorlopige voorziening daar een rem op heeft gezet.

De provincie kreeg op eigen verzoek toestemming voor werkzaamheden voor ecologie, archeologie, niet gesprongen explosieven en bodemsondering. Maar niet voor andere zaken. Het verleggen van kabels hoort er niet bij en zal dus moeten wachten op de uitspraak van de RvS in de bodemprocedure. Wat Overbetuwe Overbelast betreft kan ook de gehele of gedeeltelijke sloop van een schuur aan de Reethsestraat pas plaats vinden indien het inpassingsplan voor het RTG wordt goedgekeurd. En laten we nu goede hoop hebben dat dat nooit gaat gebeuren! maandag 28 november wordt de zaak behandeld bij de RvS.

Provincie Gelderland is geen Raad van State

Net als Overbetuwe Overbelast heeft ook de Gemeente Overbetuwe beroep aangetekend bij de Raad van State tegen de Railterminal Gelderland. Een van de argumenten tegen de RTG zal zijn dat het RTG tijdens zowel de bouw als de uitbating extra stikstofuitstoot zal veroorzaken in twee Natura2000 gebieden in de omgeving. De Raad van State vernietigde afgelopen week de bouwvrijstelling waarbij de uitstoot tijdens de bouw werd vrijgesteld. De aanleg van de Railterminal, de ontsluitingsweg en de geluidswal zijn daardoor niet meer vrijgesteld.

Volgens dit artikel uit de Gelderlander denkt de provincie dat dat geen gevolgen heeft voor hun onzalige plan. Maar gelukkig gaan zij daar niet over. De rechter van de Raad van State zal dat bepalen. En deskundige Cor Coenrady denkt dat de rechter zal oordelen in het voordeel van Overbetuwe Overbelast.

Eric van Kaathoven lijsttrekker

Mede-oprichter van Overbetuwe Overbelast Eric van Kaathoven is door de SP Gelderland voorgedragen als lijsttrekker voor de provinciale verkiezingen die op 15 maart 2023 worden gehouden. Overbetuwe Overbelast wenst hem veel succes in de verkiezingen. We zijn blij dat de stem van de deelnemers in onze groep door de SP opnieuw zo duidelijk wordt verwoord in de provincie! Dank aan Maurits Gemmink en zijn fractie voor zijn inzet in de huidige Provinciale Staten.

Raad van State behandelt bezwaar RTG op 28 november 2022

Op 28 november om 10:00 behandelt de Raad van State de bezwaarschriften tegen de Railterminal Gelderland. Er zijn bezwaren ingediend door Overbetuwe Overbelast, door de Gemeente Overbetuwe en door een afzonderlijke belanghebbende.

Overbetuwe Overbelast is blij dat het bezwaar eindelijk behandeld wordt. We denken een goede kans te maken het RTG te kunnen stoppen.

En dat zou ook moeten, gezien de vele bezwaren. De Railterminal gaat volop overlast veroorzaken door herrie en licht. Door de verkeersaantrekkende werking wordt extra uitstoot veroorzaakt in de Regio en zelfs nationaal. Alleen internationaal gezien daalt de uitstoot door de inzet van het RTG. Maar juist in Nederland is de uitstoot al zo hoog dat elke verhoging ten kosten gaat van natuur en van luchtkwaliteit, zeker in de regio Overbetuwe. De Railterminal gaat ook nog eens zorgen voor een echt onveilige verkeerssituatie voor fietsers.

En dan gaat de Railterminal ook nog eens heel veel geld kosten. In 2017 zou het 27 miljoen worden, daarna 30 miljoen, 43 miljoen en in 2020 werd het budget verhoogd naar 65,5 miljoen. Daar zou nog een bedrag extra bijkoimen voor ProRail, maar hoeveel is niet duidelijk. Met de provinciale verkiezingen in aantocht heeft men geen extra geld in de begroting durven opnemen voor het RTG. Maar je kan op je klompen aanvoelen dat met alle gestegen kosten het RTG naar de 100 miljoen gaat lopen, al wil de provincie dat niet hardop uitspreken.

Dagblad de Gelderlander schreef op 3 oktober onderstaand bericht:

Provincie wil starten met aanleg grondwal railterminal zonder stikstofvergunning

De Provincie Gelderland probeert onder de uitspraak van de Raad van State in de voorlopige voorziening van de Railterminal uit te draaien. Ze wil starten met de aanleg van de grondwal terwijl de Raad van State precies heeft vastgelegd welke voorbereidende werkzaamheden wel en niet mogen. Aanleg van de grondwal is niet toegestaan.

Locatie van de kleidepots

Tussen de A15 en de Betuweroute wordt Zonnepark Overbetuwe aangelegd. Een prima ontwikkeling. Maar op de locatie liggen een aantal grote kleidepots, bij elkaar 80.000 m3. Lokaal bekend als de ‘schapenheuvels’ bij knooppunt Valburg. Het zonnepark moet deze klei kwijt voordat de panelen geplaatst kunnen worden.

Indien de beoogde Railterminal Gelderland door de Raad van State wordt goedgekeurd moet er langs de ontsluitingsweg van de Railterminal een grondwal komen. Zonnepark en Provincie dachten: 1+1=2. Laten we die kleibulten maar vast in Reeth dumpen, dan is de halve geluidswal vast klaar. De gemeente Overbetuwe werkt zoals gewoonlijk schaapmak mee en stelde daarom deze rapportage voor de omgevingsvergunning op.

Wanneer 80.000 m3 compacte klei vervoerd moet worden en dus los gegraven wordt dan wordt het volume ongeveer anderhalf keer zo groot, dus 120.000 m3. In een vrachtwagen past 20 m3. Er moeten dus 6000 vrachtwagens heen en weer rijden om deze grond te verplaatsen. En er moet met shovels of graafmachines natuurlijk heel veel gegraven worden bij ophalen maar ook bij weer neerleggen van al die grond. De stikstofuitstoot die hiermee gepaard gaat behoort gecompenseerd te worden. Door deze uitstoot echter aan het zonnepark toe te schrijven probeert de provincie haar stikstofprobleem bij de railterminal te verkleinen.

Toen wij met Christianne van der Wal als gedeputeerde van Gelderland spraken over de railterminal uitten wij zorgen: Als de railterminal er eenmaal is dan volgen daarna de logistieke bedrijven, tussen de Betuweroute en de Betuwelijn, Reeth wordt een industrieterrein. Ze sprak dat resoluut tegen, want dat stond niet in dit plan. Maar nu wordt er ineens andersom geredeneerd. Er wordt gedaan alsof het verplaatsen van de kleibulten alleen naar Reeth kan omdat daar het RTG komt, maar dat is natuurlijk niet zo. Die grond kan overal heen, de zaken zijn niet gekoppeld.

Het werkelijke doel van de provincie is om, om de uitspraak van de Raad van State heen, gewoon te beginnen met de aanleg van het RTG. En om de uitstoot van stikstof naar een andere partij te verplaatsen. Schandalig.

RSS
LinkedIn
Share