Railterminal RTG

Overbelasting van het wegennet rondom knooppunt 38

De Rijksweg Zuid – Griftdijk loopt nu al regelmatig vast in de spits. In de huidige plannen wordt voor het in bedrijf nemen van de RTG geen grote investeringen gedaan in de ontsluiting van knooppunt 38. Dit houdt in dat er een extra stoplicht bij de Reethsestraat bijkomt waarvandaan elke 2 minuten een vrachtwagen vanaf het RTG tegen de helling op moet invoegen en daarnaast komt Park 15 nu ook op capaciteit. De wegen in en naar Elst en Oosterhout zullen onherroepelijk vastlopen.

Veiligheid

De veiligheid voor het fietsverkeer tussen Elst en Nijmegen is onvoldoende gewaarborgd in het huidige plan.

In de beschikbare stukken is de veiligheidscirkel van het RTG kleiner dan de veiligheidscirkel van het bestaande container uitwissel punt (CUP), terwijl er wel containers worden verplaatst in plaats van treinen gerangeerd. Er zijn op dit moment nog geen restricties genoemd op wat er allemaal in de containers vervoerd mag worden. Op de bestaande tekeningen lijken in ieder geval de veiligheidsvoorzieningen voor bijvoorbeeld beschikbaarheid van bluswater niet op orde.

Leefbaarheid en milieu

Het RTG zorgt voor een flinke geluidstoename. Het geluid van vrachtverkeer en koelcontainers voor de naaste omgeving, maar ook het geluid van het stapelen van containers, die zelfs voor bewoners van Elst- Zuid en Oosterhout goed hoorbaar zal zijn. Nu al is het geluid van het verkeer op de A15 en A50 hoorbaar.

De gemeente en provincie zijn onduidelijk over wel of geen activiteiten rondom de RTG in de nacht even als de hoeveelheid containers die worden verplaatst. Verruiming van activiteiten en hoeveelheid zullen de leefbaarheid aanzienlijk verslechteren.

De komst van de RTG maakt het eventueel ontwikkelen van het gebied tussen de Betuweroute en de spoorlijn voor de treinrichting Tiel tot industrieterrein een stuk realistischer. Duidelijkheid hierover is er nu niet, maar plannen hiervoor zijn in het verleden al eens gemaakt. Uitvoering hiervan zal de geluids- en fijnstoftoename nog verder negatief beïnvloeden.

Inzet gemeenschapsgeld

Het realiseren van de RTG kost de provincie Gelderland veel geld(belastinggeld).  In een eerdere fase werd een investering van 27 miljoen genoemd en dan al was er een negatief rendement van 2 miljoen per jaar dat de provincie moet ophoesten. Inmiddels zijn de beoogde investeringen al gestegen naar 43 miljoen. Daarbij komt dat de enige ge├»nteresseerde exploitant enkele jaren geen huur hoeft te betalen voor het gebruik van de terminal. Een bijzondere economische situatie die daarnaast ook maar werkgelegenheid oplevert voor een tiental mensen.

RSS
LinkedIn
Share