Zienswijze

Deelnemers Overbetuwe Overbelast sturen zienswijze in.

Vandaag, op 1 mei 2019, hebben ruim 30 inwoners uit de omgeving van de beoogde Railterminal Gelderland een zienswijze ingediend bij de Provincie Gelderland. Daarin benoemen ze waarom de plannen voor het RTG slecht zijn. Ze werden daarbij ondersteund door advocaat Ben Bloemendal van Knegtmans Advocaten. Ben woont in Nijmegen Oosterhout en is ook tegen de komst van de railterminal. Hij heeft de mensen na ontvangst van een machtiging bijgestaan bij het schrijven en indienen van de zienswijze. Je vindt de zienswijze hieronder.

Download de definitieve zienswijze hier.

Overbetuwe Overbelast vindt de plannen voor de Railterminal Gelderland niet goed. Niet goed voor de inwoners. De verkeersveiligheid en doorstroming in de hele regio komen in het gedrang met een cumulatie bij A15 afslag 38. Niet goed voor de leefomgeving,het RTG produceert te veel herrie en licht en slaat gevaarlijke stoffen over vlak bij bewoning. Wanneer de terminal er zou komen dan volgen er daarna mogelijk ook logistieke hallen tussen de Betuweroute en Elst. Wij willen dat gebied groen en open houden.

Het RTG is volgens ons ook niet goed voor de economie: De railterminal wordt veel te duur. De provincie en daarmee dus de belastingbetaler, moet er naast de aanlegkosten van 46,5 miljoen jaarlijks nog miljoenen op toeleggen. En het werkelijke gebruik van de Railterminal is onzeker. Wij denken dat bedrijven graag extra concurrentie in het transport willen in de hoop dat ook vrachtverkeer goedkoper wordt. Daarvoor hoeft de terminal er alleen maar te zijn, niet eens gebruikt te worden.

Duizend mensen tekenden eerder een petitie van Overbetuwe Overbelast tegen de railterminal. Daar kwam geen reactie op van de provincie. De juridische weg is blijkbaar nog de enige weg die we kunnen volgen. We zijn ervan overtuigd dat onze argumenten kloppen en zullen dit indien nodig door de Raad van State laten toetsen. Maar liever hebben we dat de Provincie Gelderland en de Gemeente Overbetuwe nu eindelijk samen besluiten het plan definitief af te blazen.