Aanpassing PIP en verlenging aanbesteding

Op 21 juli 2023 vergaderde de commissie Economie, Energie en Klimaat over wijziging aan het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland. Tussen neus en lippen kwam ook verlenging van de aanbesteding aan de orde. Overbetuwe Overbelast kwam inspreken.

De stukken van de provincie en een videoopname van de vergadering vindt u hier. De inspraaktekst van Overbetuwe Overbelast vindt u hier.

Maximum aantal vrachtwagens
De Raad van State vond in de tussenuitspraak dat een aantal punten in het PIP niet scherp genoeg waren geformuleerd. Het aantal vrachtwagens dat maximaal per dag naar de terminal mag wordt met de wijziging vastgezet op 340 per werkdag. Overbetuwe Overbelast maakt zich zorgen dat dat er in het weekend dus meer kunnen zijn, want zaterdag en zondag zijn immers geen werkdagen. VVD-gedeputeerde Witjes zei dat er in het weekend geen vrachtverkeer mag rijden. De terminal is dan volgens haar alleen open voor treinen. Maar dit is niet geborgd in het PIP. De gedeputeerde herstelde haar uitspraak na schorsing en zei toen dat de sluiting voor vrachtverkeer in het weekend later geregeld wordt in de vergunning. Maar daarmee is de mogelijkheid open dat niet te regelen, of later alsnog te wijzigen. Bovendien gaat de provincie de vergunning zowel aanvragen als eventueel verlenen. Er is dus scheiding der machten, slecht voor de rechtszekerheid. Overbetuwe Overbelast vindt daarom nog steeds dat het maximum moet gelden per dag, niet alleen per werkdag en dat dat in het PIP geborgd moet worden.

Verlenging aanbesteding botst met coalitieafspraak
In het coalitieakkoord “Gewoon doen” van de provincie is opgenomen dat de plannen voor het RTG van tafel gaan als geen exploitant wordt gevonden. Er werd doorgevraagd of dit ook definitief is, of dat er als het niet meteen lukt er nog een twee aanbestedingsronde komt. De gedeputeerde gaf aan dat dat niet zo is. Maar tussen neus en lippen door meldde ze wel dat de einddatum van de lopende aanbesteding is verlengd van 30 augustus naar 7 november 2023. Blijkbaar verwacht de provincie niet dat er voor de oorspronkelijke datum een exploitant geselecteerd kan worden. Overbetuwe Overbelast is niet akkoord met de verlenging van de aanbestedingsperiode. Dit is een afwijking van het coalitieakkoord en van de uitspraak dat het bij deze aanbesteding blijft. Het is welliswaar geen nieuwe aanbesteding maar de verlenging van de lopende aanbesteding heeft hetzelfde effect. Wij roepen de Provinciale Staten dan ook op niet akkoord te gaan met deze verlenging en die terug te draaien. Mocht dit een bevoegdheid van de Gedeputeerde Staten zijn, dan ligt het voor de hand dat de BBB gedeputeerden dit regelen.

Budget RTG
Het budget voor het RTG werd in november 2020 vastgezet op 65,5 miljoen. Dat was overigens al een overschreiding van het eerdere maximum budget van 43 miljoen plus max 40% (60,2 miljoen). Maar daarbij werd ook aangetekend dat de begroting zou stijgen door extra kosten voor ProRail. In de vergadering gaf de gedeputeerde aan dat ProRail monopolost en is kan vragen wat ze wil. De provincie gaat dat dan ‘aftikken’. Overbetuwe Overbelast vindt dit onbestaanbaar en vindt dat de Provinciale Staten hier opnieuw over moeten beslissen. Bovendien verwachten we dat ook de post van 65,5 moljoen overschreden zal worden. De bouwkosten zijn immers geexplodeerd sinds november 2020. Volgens de gedeputeerde zit er voldoende rek in de eerder gereserveerde 65,5 miljoen om dat op te vangen. Wij roepen de Staten op hun huiswerk te doen. Vraag inzicht in de totale begroting en zorg dat de bouw niet start voordat u duidelijkheid heeft over het budget en daar ook akkoord op geeft.

Voorlopige Voorziening
Wanneer de provincie de wijzigingen in het PIP indient bij de Raad van State wil ze ook vragen om opheffing van de voorlopige voorziening. Daarmee zou de provincie kunnen beginnen met onomkeerbare werkzaamheden tbv het RTG. Ook al beweert de gedeputeerde dat ze voorlopige voorziening niet gaat ‘benutten’ voordat er een exploitant gevonden is. Maar dus mogelijk wel voordat de RvS een definitieve uitspraak heeft gedaan. Als de provincie dat aanvraagt zal Overbetuwe Overbelast daar zeker bezwaar tegen maken. We willen niet dat er bomen gekapt kunnen gaan worden voor een terminal die mogelijk niet doorgaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

RSS
LinkedIn
Share