22 september: Zienswijze RTG gemeente Overbetuwe

Op dinsdag 22 september bespreekt de gemeente Overbetuwe een voorstel voor een zienswijze tegen het RTG die de gemeente wil inzenden. Overbetuwe Overbelast zal samen met Leefbaar Reeth inspreken bij die vergadering.

Tot nu toe heeft de gemeente steeds geprobeerd om “in goed overleg met de provincie” te blijven in de hoop iets te bereiken. Dat is niet gelukt. De problemen met bijvoorbeeld de fietsveiligheid hadden best opgelost kunnen worden met fietstunnels. Maar de “vervuiler” betaalt niet, de provincie geeft niet thuis. De gemeente moet dat straks zelf, voor eigen kosten op gaan oplossen.

De provincie heeft alle macht rond het RTG naar zich toe getrokken en luistert niet naar de wensen van de gemeente. We verzoeken de gemeenteraad daarom om in de zienswijze duidelijk te maken dat de gemeente naar de Raad van State gaat, wanneer de gewenste aanpassingen uit zienswijze niet alsnog worden gehonoreerd. Misschien dat zo’n signaal wel doorkomt bij de provincie.

Hier vind je de stukken van de vergadering. De inspraak van Overbetuwe Overbelast en Leefbaar Reeth komt daar dinsdag bij te staan. In verband met de geldende corona maatregelen is er helaas geen publiek welkom tijdens deze Politieke avond. Je kunt de vergadering rechtstreeks bekijken in het nieuwste bericht op Overbetuwe Overbelast.

Aanpassingen Railterminal – Omwonenden Gooi dit plan in de prullenbak

Vandaag schreef de Gelderlander het bijgevoegde artikel over de plannen van de Provincie. Ook de eerste reactie vanuit Overbetuwe Overbelast staat op de voorpagina van Gelderlander katern Betuwe.

Inpassingsplan Railterminal Gelderland online beschikbaar

Op 1 september hebben de Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland de plannen voor de Railterminal Gelderland vastgesteld. De stukken van het plan zijn nu beschikbaar in de vergaderkalender van de Gemeente Overbetuwe. Aan de nummering te zien ontbreken enkele bijlagen nog. Lees de plannen hier.

Nieuw inpassingsplan op 1 september 2020 vastgesteld

Op 1 september 2020 wordt het nieuwe Provinciaal Inpassingsplan van de Railterminal Gelderland vastgesteld door de provincie. Ook de Milieu Effect Rapportage (MER) komt dan beschikbaar. Vanaf dat moment kunnen we weer een nieuwe zienswijze voorbereiden en indienen. Op 22 september wordt het inpassingsplan besproken in de gemeenteraad van Overbetuwe.

Juridisch team van Overbetuwe Overbelast met Hans van der Heijden (Jurist, Elst), Berry Manneke (Valburg), Koos Nijssen (Reeth), Maarten Hermsen (Eimeren) en Ben Bloemendal (Advocaat, Nijmegen-Oosterhout)


Het juridische team van Overbetuwe Overbelast start in de eerste week van september met het opstellen van een zienswijze. Er zijn meerdere aanknopingspunten besproken waar we in de zienswijze op in zullen gaan. Bijvoorbeeld de veiligheid voor fietsers, de cumulatie van geluid voor omwonenden en de onveilige situatie op het kruispunt van de ontsluitingsweg met de Hoge Brugstraat en Reethsestraat.

Wil je ook mee doen met onze zienswijze? Dat kan, samen staan we sterker! Download het machtigingsformulier, scan het getekende formulier en stuur deze op naar overbetuweoverbelast@gmail.com. Hiermee kan onze advocaat ook namens jou een zienswijze indienen. Dit machtigen kost geen geld. 

Betuweroute financieel drama

De Betuweroute blijft een financieel drama voor Nederland. In een ouder bericht lieten we al zien dat slechts 20 procent van de kosten van de Betuweroute door vervoersbedrijven betaald wordt.


In januari 2019 besloot het kabinet dat er nog een subsidieregeling van 70 miljoen bij moest om de Betuweroute voor vervoerders nog goedkoper te maken. De vervoerders betalen nu dus nog een kleiner deel van de kosten. En het kabinet vindt dat goed beleid.

Maar het nieuwe beleid werkt nog steeds nauwelijks. Vervoerders maken nog steeds liever gebruik van de route door Brabant, zo kunnen we lezen in De Gelderlander Betuwe. De energie en het geld dat de overheid in de Betuweroute stopt is trekken aan een dood paard.

En ondanks dat vindt het kabinet met vooraan VVD en CDA samen met dezelfde partijen in de Provincie Gelderland het een goed idee om de kosten nog verder op te voeren door de zinloze Railterminal Gelderland te bouwen. En de Gemeente Overbetuwe met CDA Overbetuwe en VVD Overbetuwe? Die zegt in de raad steeds NEE tegen de railterminal, maar doet intussen steeds JA. Precies wat de provincie graag wil.

Op bezoek bij gedeputeerde Christianne van der Wal

Overbetuwe Overbelast en Leefbaar Reeth spraken op 1 juli met Gedeputeerde Christianne van der Wal over de plannen voor de Railterminal Gelderland. Het was al snel duidelijk dat we het daar niet over eens werden. Wij vinden de onderbouwing voor het RTG zwak en de uitwerking op bijvoorbeeld de verkeersveiligheid van fietsers ruim onvoldoende.

De gedeputeerde vindt dat ze met de compensatie in het gebiedsfonds en een aangepaste planschaderegeling genoeg doet voor omwonenden. Dat er in de toekomst mogelijk XXL distributiehallen aan de kant van Elst naast de Betuweroute verschijnen vindt zij: “geen onderdeel van dit plan” en daarmee niet ter zake. 

Lees hieronder hele verslag van het gesprek:

Aankoopregeling omwonenden railterminal

Er is vier miljoen aan financieringskosten nodig voor de aankoop van woningen die minder waard worden door de beoogde komst van het RTG. Het beleid van meewerken aan het RTG kost de Gemeente Overbetuwe daarmee naar verwachting bijna 1 miljoen, want de rest verdient ze terug door de woningen weer te verkopen. En dat terwijl de gemeente eerder aangaf niet te willen bijdragen aan het RTG. Dat deze uitgaven nu toch noodzakelijk worden komt door het zwalkende beleid van CDA Overbetuwe: NEE zeggen tegen het RTG maar JA doen.

Wij vinden het wel goed dat er een aankoopregeling voor direct omwonenden van de beoogde Railterminal komt. De gemeente neemt hier in elk geval wel de verantwoordelijkheid voor omwonenden waar de Provincie Gelderland laf voor wegloopt. De provincie is alleen geïnteresseerd in het doordrukken van dit zinloze prestigeproject.

De aankoopregeling is alleen geldig voor bewoners die al voor 14 maart 2007 bij de beoogde railterminal woonden, de zogernaamde voorzienbaarheidsdatum. Wij zijn ervan overtuigd dat de datum waarop de RTG voorzienbaar was veel later ligt. In 2007 stond bv ook Medel bij Tiel nog op de kaart. En in het coalitieakkoord van het vorige gemeentebestuur staat ook een NEE tegen het RTG. De rechter zal die datum ongetwijfeld aanpassen, waardoor de kosten voor zowel de provincie als de gemeente nog veel hoger zullen uitpakken.

Gelukkig is er daarvoor nog een uitweg. Stop nu meteen met de onzinnige, onveilige en onrendabele plannen voor het RTG die de leefomgeving zo nodeloos verpesten.

Hier vind je de informatie van de gemeente over dit onderwerp.

Overleg gemeenteraad 21 januari 2020

Dinsdagavond 21 januari j.l. vergaderde de commissie van de Overbetuwse gemeenteraad weer over de railterminal. We waren hier ook aanwezig. Voor aanvang van het overleg hebben we alle raadsleden een goed en “containervrij’ 2020 toegewenst.

Namens ons  spraak ook Koos Nijssen nog in bij dit overleg.. 

Dinsdagavond 4 februari tijdens het gemeenteraadsoverleg, wordt er weer over de Railterminal gesproken.


Tientallen bezorgde bewoners demonstreren tegen railterminal

Op dinsdagavond 15 januari gingen zo’n 80 bezorgde bewoners in een demonstratieve optocht van station Elst naar het Westeraam college. Daar vergaderde de gemeenteraad over de plannen voor een railterminal aan de Betuweroute bij Valburg.

De bezorgde bewoners uitten hun ongenoegen over de plannen met leuzen, lawaai, borden en spandoeken. Ook enkele tractoren reden mee onder het motto ‘Overbetuwe Overbelast’ en ‘Stop Railterminal’. De bewoners uit verschillende delen van Overbetuwe denken dat de plannen voor een railterminal gaan leiden tot veel overlast en maken zich zorgen over veiligheid en over de kosten die in de tientallen miljoenen gaan lopen.

De gemeenteraad besloot geen hard nee tegen de plannen vande provincie Gelderland te uiten, maar was wel beduidend kritischer dan eerder.De bezorgde bewoners zijn hiermee niet tevreden en bezinnen zich op verdere acties. Zo loopt er al een handtekeningenactie met een oproep aan de provincie om te stoppen met de plannen.

RSS
LinkedIn
Share