Overbetuwe Overbelast bij Raad van State

Op 25 november diende bij de Raad van State een zaak tegen de Railterminal Gelderland. Het ging nog niet om de definitieve behandeling, maar om een ‘voorlopige voorziening’. Daarmee willen we ook voorbereidend werk voor de komst van de terminal voorkomen totdat de rechter zich heeft uitgesproken over het inpassingsplan.

Koos Nijssen voerde de rechtzaak op eigen naam, maar meldde de rechter dat hij daar stond namens Overbetuwe Overbelast. Ook Jos van Elk uit Reeth heeft nog een zaak tegen het RTG lopen en was aanwezig. Een jurist die de gemeente Overbetuwe vertegenwoordigt volgde de zaak via een videoverbinding maar had geen inbreng in de rechtszitting.

De rechter begon met vertellen dat er deze dag alleen gesproken werd over de voorlopige voorziening en dat de definitieve behandeling pas later volgt. Wij hebben verteld dat we de provincie niet vertrouwen bij de invulling van ‘ voorbereidende werkzaamheden’. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de voorbereidende werkzaamheden van de A15 denk je ook dat de weg al bijna klaar is. Dat willen we niet toestaan bij de Railterminal. De provincie gaf aan dat ze dat ook niet van plan was. Maar wij vinden de provincie daarin niet betrouwbaar, nadat ze ook haar eerdere belofte verbrak om de bezwaartermijn tegen het RTG niet in de zomervakantie te laten vallen.

Overbetuwe Overbelast werd bijgestaan door advocaat Ben Bloemendal van Knegtmans Advocaten uit Bergeijk. Ben woont in Nijmegen Lent en is zelf ook tegen het RTG vanwege de te verwachten verkeerschaos op Knoop38 wanneer de railterminal nog meer verkeer gaat aantrekken. Ben vertelde de rechter in zijn pleidooi dat het wel bijzonder moeilijk is voor burgers om tegen de overheid te strijden. Het geld en de tijd die de provincie inzet om de zaak door te duwen kan nooit door burgers geëvenaard worden. Daarmee staan wij meteen al met 1-0 achter.

Om het speelveld gelijker te maken kan de Raad van State de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB inschakelen om de rapporten van de provincie te toetsen.

Ben verzocht de rechter om de STAB in te zetten. De rechter wilde dat niet voor deze voorlopige voorziening doen, maar wel voor de eigenlijke rechtzaak tegen de Railterminal. Erg belangrijk voor ons omdat we daarmee alle rapporten zelf helemaal hoeven te laten uit te pluizen, en daar ook geen kosten voor hoeven te maken. Overbetuwe Overbelast is dan ook bijzonder blij met die ondersteuning!

De provincie omschreef tijdens de rechtzaak welke voorbereidende werkzaamheden ze wil uitvoeren: Sonderend bodemonderzoek in voorbereiding van de aanleg van de grondwal, voorzorg nemen voor vleermuizen en onderzoek naar niet gesprongen explosieven uit de tweede wereldoorlog. Als deze voorbereidingen wel mogen starten, denken we dat de rechter vast zal leggen dat het ook uitsluitend om die genoemde werkzaamheden mag gaan. Daarmee zou worden voorkomen dat er bijvoorbeeld al gegraven gaat worden om leidingen te verleggen, sloten te graven of andere werkzaamheden uit te voeren die het gebied vernielen. We verwachten dat die uitspraak er komt.

Wij hebben kans dat de Raad van State de hele voorbereiding van de Railterminal tegenhoudt of in elk geval de mogelijk uit te voeren werkzaamheden beperkt. De uitspraak daarover komt over twee weken. Wij vinden dat de provincie gewoon moet wachten totdat de definitieve rechtzaak geweest is, ook al duurt dat wat langer.

Overbetuwe Overbelast is blij met het resultaat van vandaag. Met name de ondersteuning door STAB gaat ons helpen in de verdere procedure.

De pers heeft ook volop aandacht voor de rechtszaak:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

RSS
LinkedIn
Share