Vergunningaanvraag archeologie negeert aanpassing kruispunt

De provincie Gelderland heeft een vergunning ter inzage gelegd voor archeologisch onderzoek. Het betreft een gebied bij de kruising Reethsestraat – Rijksweg Zuid. Dat gebied heeft de status van een archeologisch rijksmonument. In de vergunning wordt toegestaan dat de provincie daar onderzoek gaat doen. Maar het rare is dat dat kruispunt helemaal niet gemaakt gaat worden zoals is vastgelegd in het inpassingsplan.

Het rode gebied in het plaatje is het gebied waar het archeologische onderzoek plaats zou moeten vinden. Met blauw zie je de nieuwe wegen op en rondom het kruispunt zoals in het inpassingsplan.

Overbetuwe Overbelast en de gemeente Overbetuwe zijn het niet eens met de verkeerssituatie zoals hier geschetst. De gemeente werkt aan een heel ander kruispunt met tunnels voor het fietsverkeer, en de provincie is daarvan op de hoogte. Ze betalen er zelfs aan mee! Wij hebben de provincie daarom gevraagd waarom er in het archeologisch onderzoek geen rekening wordt gehouden met de werkelijk te realiseren nieuwe situatie. De provincie doet echter alsof het nieuwe verkeersplan er niet is. Ze gaat er van uit dat het kruispunt gerealiseerd wordt zoals aangegeven op bovenstaand plaatje. De provincie doet kortom aan struisvogelpolitiek.

Overbetuwe Overbelast zal daarom een zienswijze indienen tegen het verlenen van de vergunning. Bovendien zullen we vragen de vergunning sowieso niet te verlenen voordat de Raad van State zich heeft uitgesproken in de procedure die we hebben lopen tegen het inpassingsplan.

Je vindt de vergunning en andere documenten hier op de provinciale site van de Railterminal Gelderland

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

RSS
LinkedIn
Share