Commissie MER ontevreden over Milieueffectraportage

Op 3 november heeft de commissie MER een voorlopig toetsingsadvies uitgebracht over de Railterminal Gelderland. De commissie stelt in haar advies dat een aantal punten in de MER slecht zijn onderbouwd.

Lees het hele advies hier

Zo is de keuze van de Noordvariant voor het RTG onvoldoende onderbouwd. Ook de compenserende maatregelen die de provincie moet nemen vanwege stikstof staan niet duidelijk in de MER. Ook meld de commissie dat voor geluid de ‘feitelijke akoestische situatie’ niet goed in beeld is gebracht waardoor omwonenden zich geen goed beeld van de bijkomende herrie kunnen vormen.

Ook bijzonder: Het bevoegd gezag heeft de Commissie niet in de gelegenheid gesteld om zienswijzen en adviezen bij haar advies te betrekken. Wij hebben daarom de zienswijze van Overbetuwe Overbelast alsnog naar de commissie gestuurd en de commissie uitgenodigd om met ons in gesprek te gaan, ook over bijvoorbeeld de oude vuilstort die de provincie mogelijk gaat raken bij de aanleg van de ontsluitingsweg. Eerder vroegen wij omgevingsmanager Jurgen Hell al waarom hij de commissie niet met ons in contact had gebracht. Hij gaf aan dat de commissie onafhankelijk is en zelf keuzen maakt. Maar doordat de provincie zelf heeft gekozen voor het niet verstrekken van inzicht in adviezen en zienswijzen probeert de provincie het advies zelf wel degelijk be├»nvloed.

De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te passen en daarna pas een besluit te nemen. Gedeputeerde Staten neemt dit advies over en laat de Commissie het aangepaste milieueffectrapport opnieuw beoordelen voordat Provinciale Staten hierover een besluit neemt.

Wij vragen ons af hoe het dan gaat met de zienswijze op de MER. De procedure daarvoor zal wat ons betreft opnieuw opengesteld moeten worden.

Op 4 november schreef De Gelderlander onderstaand artikel over dit onderwerp.

Download het artikel uit De Gelderlander van 4 oktober hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *