Werkgelegenheid? We weten niet hoeveel!

Een belangrijk argument dat de Gelderse coalitie steeds noemt bij de steun voor de Railterminal Gelderland is dat het RTG zo goed zou zijn voor het vestigingsklimaat en dus de werkgelegenheid. Ook bij de verhoging van het budget van 43 naar 65,5 miljoen wordt dit weer als argument benoemd.

De statenfractie van Forum voor Democratie stelde een schriftelijke vraag aan de gedeputeerde voor bij de behandeling van de begroting op 11 november:
Wat is het netto effect van de komst van de Railterminal Gelderland op de lokale werkgelegenheid?

De VVD gedeputeerde Christianne van der Wal stuurde dit antwoord op de vraag:
De RTG zal bij haar maximale capaciteit naar verwachting ruimte bieden aan 16 fte werkzaam op de terminal. De ontwikkeling van de RTG heeft een positief effect op het regionale vestigingsklimaat en op de werkgelegenheid. Trimodaal ontsloten regio┬┤s bieden bedrijven het meest optimale pallet aan mogelijkheden wat betreft de vervoerswijze.
Afhankelijk van de lading en de bestemming kan een bedrijf kiezen voor de best passende modaliteit. Daarbij kan de eindgebruiker kiezen voor duurzamere transportoplossingen die passen binnen de doelstellingen vanuit Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit effect heeft een uitstraling op de regionale werkgelegenheid, maar is niet te kwantificeren omdat dit niet alleen aan de RTG is toe te delen.

Dus even zonder blah blah en in gewoon Nederlands samenvatten: We zijn van plan minimaal 65,5 miljoen euro uit te gaan geven voor meer werkgelegenheid maar we hebben geen idee hoeveel werkgelegenheid het echt gaat opleveren.

Wij vinden dit een veel te magere onderbouwing voor het uitgeven van zo gruwelijk veel gemeenschapsgeld. We roepen de statenleden dan ook op om een amendement tegen de extra post van 20,5 miljoen in de begroting te schrijven en dit te ondersteunen. Want iedereen weet dat de kosten niet bij 65,5 miljoen euro blijven. Het wordt nog veel erger. En dat geld kan echt veel beter en nuttiger besteed worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *