Oproep

Oproep aan nieuwe statenleden en informateur: stop met plannen voor railterminal!

30 maart 2019 – De bezorgde bewoners van Overbetuwe Overbelast hebben een brief gestuurd aan de nieuw gekozen Gelderse leden van provinciale staten en aan informateur Mark Boumans (burgemeester van Doetinchem). Daarin doen zij een dringend verzoek om de plannen voor een railterminal aan de Betuweroute bij Valburg te heroverwegen. Volgens Overbetuwe Overbelast ontbreekt het aan draagvlak voor de plannen en zijn er goede gronden om het afblazen van de plannen bij de coalitievorming te betrekken.

Zij wijzen daarbij onder andere op de meer dan duizend handtekeningen die zijn opgehaald tegen de plannen voor een railterminal. Deze zijn tijdens het door Overbetuwe Overbelast georganiseerde verkiezingsdebat aangeboden aan de deelnemende politieke partijen. Dat gebeurde in een meer dan volle zaal in De Viersprong in Valburg met vrijwel alleen maar tegenstanders van het plan.

In de brief aan de statenleden delen ze de bezwaren die in de petitie vermeld waren met de nieuwbakken volksvertegenwoordigers. Ongeveer de helft van alle statenleden is nieuw. Zij zijn ook uitgenodigd om eens kennis te komen maken met dit stukje Betuwe en de mensen die er wonen. Een zelfde uitnodiging is gestuurd aan de informateur. Met daarbij het nadrukkelijke verzoek om het afblazen van de plannen voor de railterminal te betrekken bij de coalitievorming in Gelderland.

Hieronder leest u de brief die gestuurd is aan de statenleden:

Oproep aan nieuw gekozen statenleden: stop met plannen voor een railterminal bij Valburg!

Geachte leden van provinciale staten,

Allereerst van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot lid van provinciale staten. Wij wensen u veel succes en wijsheid bij het uitoefenen van uw taak als volksvertegenwoordiger.

Graag vragen we uw aandacht als kersvers statenlid voor het volgende. De provincie Gelderland heeft plannen voor een railterminal aan de Betuweroute bij Valburg. Deze plannen hebben weinig tot geen draagvlak bij de mensen die hier wonen en ermee te maken krijgen. Sterker nog, er is sprake van stevig verzet daartegen en naar wij denken op goede gronden. Zo puilde de zaal uit met tegenstanders tijdens een verkiezingsdebat dat wij organiseerden in Valburg en waar meer dan duizend handtekeningen werden aangeboden tegen de plannen voor een railterminal.

Dringend verzoeken wij u dan ook om de plannen nog eens te heroverwegen. Mocht u graag meer horen van onze bezwaren en bedenkingen, of zelf eens willen komen kijken en praten met de mensen, laat dit even weten.

Wij sluiten af met de tekst van de petitie, de oproep die dus door meer dan duizend mensen uit dit gebied is ondertekend. Neemt u ze serieus?

Met vriendelijke groeten,

Team Overbetuwe Overbelast (www.overbetuweoverbelast.nl)

OPROEP!

Wij, bezorgde bewoners, verzoeken de provincie Gelderland om te stoppen met de plannen voor een railterminal aan de Betuweroute bij Valburg. Zo behouden we de leefbaarheid van de omliggende buurtschappen en dorpen (Reeth, Eimeren, Valburg, Oosterhout,Elst, Slijk-Ewijk en Ressen) en besparen we tientallen miljoenen gemeenschapsgeld voor een niet economisch rendabel project.

Wij maken ons onder andere zorgen over:

De leefbaarheid. Het geluid van onder andere het stapelen van de containers en het verkeer naar en op de terminal zal zorgen voor meer geluidsoverlast. Ook de lichtvervuiling zal toenemen. Bovendien vrezen wij dat de bouw van de railterminal het begin is van meer industriële activiteiten in dit nu nog landelijke stukje Betuwe.

Overbelasting van het wegennet. Wat gebeurt er als er straks gemiddeld elke twee minuten een vrachtwagen van de railterminal op het viaduct bij knooppunt 38 moet invoegen? Wegen waarop het autoverkeer vast komt te zitten en fietsers die in de verdrukking komen?

Onze veiligheid. Het verplaatsen van mogelijk gevaarlijke stoffen zonder voldoende voorzieningen baart ons zorgen. Vooralsnog gelden geen beperkingen bij wat vervoerd mag worden. En bovendien lijken de veiligheidsvoorzieningen voor bijvoorbeeld beschikbaarheid van bluswater niet op orde.

Verspilling van gemeenschapsgeld. De plannen voor de railterminal kosten tientallen miljoenen belastinggeld. Inmiddels zijn de beoogde investeringen al gestegen naar 43 miljoen en moet er 2 miljoen per jaar bij voor de exploitatie. Bovendien zijn er genoeg bestaande alternatieven voor containeroverslag en levert de railterminal nauwelijks banen op.

Beter ten halve gekeerd!

Wij vragen ons af of de overheid niets geleerd heeft van het debacle van de Betuweroute? Dat project heeft de samenleving bakken met geld gekost en vooral veel overlast opgeleverd. Achteraf is vrijwel iedereen het hierover eens en velden onderzoekscommissies er een snoeihard oordeel over. Laten we het deze keer alsjeblieft niet zover laten komen en nu het nog kan stoppen!