Machtiging

Het ontwerp PIP (provinciaal inpassingsplan) is inmiddels bekend. Onze advocaat maakt een zienswijze en gaat deze indienen. Dat kan hij ook voor u doen, wanneer u hem toestemming geeft d.m.v. een machtiging. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

Download hier het machtigingsformulier, scan deze in en stuur deze terug. De brief met de post opsturen mag natuurlijk ook.