Machtiging

Wanneer de PIP (provinciaal inpassingsplan) bekend wordt, kan onze advocaat een zienswijze indienen. Dat kan hij ook voor u doen, wanneer u hem toestemming geeft d.m.v. een machtiging. Hieraan zijn geen kosten verbonden. 

Download hier het machtigingsformulier, scan deze in en stuur deze terug.