Op bezoek bij gedeputeerde Christianne van der Wal

Overbetuwe Overbelast en Leefbaar Reeth spraken op 1 juli met Gedeputeerde Christianne van der Wal over de plannen voor de Railterminal Gelderland. Het was al snel duidelijk dat we het daar niet over eens werden. Wij vinden de onderbouwing voor het RTG zwak en de uitwerking op bijvoorbeeld de verkeersveiligheid van fietsers ruim onvoldoende.

De gedeputeerde vindt dat ze met de compensatie in het gebiedsfonds en een aangepaste planschaderegeling genoeg doet voor omwonenden. Dat er in de toekomst mogelijk XXL distributiehallen aan de kant van Elst naast de Betuweroute verschijnen vindt zij: “geen onderdeel van dit plan” en daarmee niet ter zake. 

Lees hieronder hele verslag van het gesprek:

Aankoopregeling omwonenden railterminal

Er is vier miljoen aan financieringskosten nodig voor de aankoop van woningen die minder waard worden door de beoogde komst van het RTG. Het beleid van meewerken aan het RTG kost de Gemeente Overbetuwe daarmee naar verwachting bijna 1 miljoen, want de rest verdient ze terug door de woningen weer te verkopen. En dat terwijl de gemeente eerder aangaf niet te willen bijdragen aan het RTG. Dat deze uitgaven nu toch noodzakelijk worden komt door het zwalkende beleid van CDA Overbetuwe: NEE zeggen tegen het RTG maar JA doen.

Wij vinden het wel goed dat er een aankoopregeling voor direct omwonenden van de beoogde Railterminal komt. De gemeente neemt hier in elk geval wel de verantwoordelijkheid voor omwonenden waar de Provincie Gelderland laf voor wegloopt. De provincie is alleen geïnteresseerd in het doordrukken van dit zinloze prestigeproject.

De aankoopregeling is alleen geldig voor bewoners die al voor 14 maart 2007 bij de beoogde railterminal woonden, de zogernaamde voorzienbaarheidsdatum. Wij zijn ervan overtuigd dat de datum waarop de RTG voorzienbaar was veel later ligt. In 2007 stond bv ook Medel bij Tiel nog op de kaart. En in het coalitieakkoord van het vorige gemeentebestuur staat ook een NEE tegen het RTG. De rechter zal die datum ongetwijfeld aanpassen, waardoor de kosten voor zowel de provincie als de gemeente nog veel hoger zullen uitpakken.

Gelukkig is er daarvoor nog een uitweg. Stop nu meteen met de onzinnige, onveilige en onrendabele plannen voor het RTG die de leefomgeving zo nodeloos verpesten.

Hier vind je de informatie van de gemeente over dit onderwerp.

Tientallen bezorgde bewoners demonstreren tegen railterminal

Op dinsdagavond 15 januari gingen zo’n 80 bezorgde bewoners in een demonstratieve optocht van station Elst naar het Westeraam college. Daar vergaderde de gemeenteraad over de plannen voor een railterminal aan de Betuweroute bij Valburg.

De bezorgde bewoners uitten hun ongenoegen over de plannen met leuzen, lawaai, borden en spandoeken. Ook enkele tractoren reden mee onder het motto ‘Overbetuwe Overbelast’ en ‘Stop Railterminal’. De bewoners uit verschillende delen van Overbetuwe denken dat de plannen voor een railterminal gaan leiden tot veel overlast en maken zich zorgen over veiligheid en over de kosten die in de tientallen miljoenen gaan lopen.

De gemeenteraad besloot geen hard nee tegen de plannen vande provincie Gelderland te uiten, maar was wel beduidend kritischer dan eerder.De bezorgde bewoners zijn hiermee niet tevreden en bezinnen zich op verdere acties. Zo loopt er al een handtekeningenactie met een oproep aan de provincie om te stoppen met de plannen.