Overbetuwe Overbelast

Welkom op de website “Overbetuwe overbelast”. Wij, bewoners van diverse dorpen en buurtschappen in Overbetuwe, hebben de krachten gebundeld in ons verzet tegen de komst van de railterminal (RTG) bij Valburg.

De verkiezingen voor de provinciale staten zijn onlangs geweest. Overbetuwe Overbelast heeft een brief gestuurd naar de nieuwe statenleden en de informateur van de provincie Gelderland. De brief bevat een dringende oproep om de plannen voor een railterminal te stoppen. Deze brief kan je hier nalezen en/of downloaden. 

Inmiddels is het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan van de Railterminal Gelderland (PS2019-189 bekend. De mogelijk tot inspraak is gestart. 
Van 21 maart tot en met 2 mei 2019 kan iedereen het ontwerp-inpassingsplan voor Railterminal Gelderland bekijken en zijn of haar officiële reactie geven. 

Ons juridische team van Overbetuwe Overbelast is druk bezig met een reactie op het plan. De eerste contouren voor de zienswijze staan op papier. Er zijn meerdere aanknopingspunten besproken waar we in de zienswijze op in zullen gaan. Bijvoorbeeld de vuilstort, de cumulatie van geluid en de onveilige situatie op het kruispunt van de ontsluitingsweg met de Hoge Brugstraat en Reethsestraat.

Wil je ook mee doen met onze zienswijze? Dat kan, samen staan we sterker! 

Download het machtigingsformulier, scan het getekende formulier en stuur deze op naar overbetuweoverbelast@gmail.com. Hiermee kan onze advocaat ook namens jullie een zienswijze indienen. Dit machtigen kost geen geld. 

Help ons mee, het is nog niet te laat. Zie bij FAQ wat nog meer mogelijkheden zijn wat je kan doen om het project tegen te houden. 

Doe ook mee! Mail ons;  overbetuweoverbelast@gmail.com en volg ons op Twitter @overbelast en Facebook @OverbetuweOverbelast