FAQ

Procedure provinciale staten, hoe werkt dat?

Wat kan ik zelf doen om te helpen?

Voor meer informatie over de RTG, staan hieronder linkjes naar de relevante websites van de gemeente Overbetuwe en de Provincie Gelderland.

Filmpje van omroep Gelderland ‘zo gaat Railterminal Gelderland eruitzien’

Link naar documenten van het Ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland (PS2019-189)

Link naar pagina Provincie Gelderland voor document Start inspraak ontwerp-inpassingsplan Railterminal Gelderland

Link naar de gemeenteraadsvergadering Overbetuwe van 15 januari 2019 waar in de relevante stukken de voorontwerpen provinciaal inpassingsplan (PIP) van de railterminal te vinden zijn

Link naar 30. Amendement over kaders Knoop 38/Railterminal Gelderland, aangenomen op 24 oktober 2017 door de gemeenteraad. 

Link naar S-400 Schriftelijke vragen PvdA over inpassingsplan Railterminal Gelderland voor de raadsvergadering van 15 januari 2019

Link om informatie te vinden over de RTG op de site van de gemeente Overbetuwe

Link naar de pagina van de Provincie Gelderland. Onderaan deze pagina staan linkjes naar documenten over de RTG.

Link naar Kamerbrief over voortgang spoorgoederenvervoer en Betuweroute