Gemeente Overbetuwe trekt vergunning kantoor RTG in

De Provincie Gelderland vroeg op 27 januari 2022 een vergunning aan om een bestaande schuur aan de Reethsestraat 21 om te bouwen tot kantoorruimte voor het RTG. Overbetuwe Overbelast diende een zienswijze in tegen dat plan. Totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over het RTG zou er wat ons betreft helemaal niets moeten gebeuren. De vergunning werd in eerste instantie verleend. Overbetuwe Overbelast maakte daar bezwaar tegen. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat de vergunning herroepen en alsnog geweigerd is. Dank, gemeente Overbetuwe voor dit kloeke besluit!

De gemeente vind dat de provincie onvoldoende onderzoek heeft gedaan om te kunnen spreken van goede landschappelijke inpassing van het kantoor. Daar komt nog bij dat de provincie Gelderland eerder had toegezegd dat men niet met de uitvoering van plannen zou beginnen voordat er een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zou zijn gedaan over het inpassingsplan voor de Rail Terminal Gelderland (RTG). Tijdens de hoorzitting bij de bezwarencommissie is door de vergunningaanvrager aangegeven dat de provincie voornemens was toch eerder te beginnen en dat men niet zou wachten op een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak. De gemeente vindt dit ongewenst en zo belangrijk dat ze, ter voorkoming van een ongewenste start van de activiteiten op basis van de omgevingsvergunning, besloot de omgevingsvergunning te weigeren.

Overbetuwe Overbelast is blij met het standpunt van de gemeente en met de weigering van de vergunning. De provincie moet gewoon wachten op de uitspraak van de Raad van State en niet steeds proberen vooruit te lopen op dat oordeel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

RSS
LinkedIn
Share