Provincie moet stikstof RTG compenseren

Volgens de Provincie Gelderland is de stikstofuitstoot bij de aanleg en exploitatie van het RTG zo laag dat er niets aan hoeft te gebeuren. De provincie baseert dat op diverse rapporten die bij het inpassingsplan gevoegd zijn. Sindsdien is er echter het een en ander veranderd en verduidelijkt in de regelgeving waar de Raad van State in de uitspraak rekening mee gaat houden. Burgerbelangen Overbetuwe – Lijst BOB vroeg daarom deskundige Cor Coenrady Consult om een beoordeling van de RTG die daar rekening mee houdt. Het bureau leverde dit rapport op. Enkele opmerkingen uit de conclusie van het rapport:

Gelet op de huidige jurisprudentie over stikstofdepositie dient het TAUW-rapport “Passende Beoordeling Railterminal Gelderland”, kenmerk 127490, 12 februari 2021, daarom buiten beschouwing te blijven. Er is thans strijdigheid met artikel 2.7, eerste lid, in samenhang met artikel 2.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming. De Railterminal Gelderland is alleen te realiseren wanneer er saldering van de stikstofdepositie plaatsvindt.

Wel merk ik op dat de provincie Gelderland in 2021 bij het project doortrekken A15 nadrukkelijk heeft aangegeven niets voor extern salderen met uitkoop van agrarische bedrijven te voelen. Het laat zich indenken dat dit standpunt onder meer is ingegeven door het besef dat extern salderen met uitkoop van agrarische bedrijven, de opgave voor de agrarische sector verder vergroot. De juridische context maakt het echter niet mogelijk om de noodzaak tot salderen bij een project als de RTG te negeren.

Dagblad de Gelderlander schreef hier onderstaand artikel over.

Niet alleen de stikstofuitstoot is een probleem bij de Railterminal Gelderland. Het project zorgt ook voor een onoverzichtelijke en onveilige verkeerssituatie voor fietsers bij de aansluiting van de ontsluitingsweg van de RTG op de Reethsestraat en de Rijksweg Zuid. Het project levert enorme overlast op van geluid en licht. Er worden gevaarlijke stoffen overgeslagen terwijl de toegang en de hoeveelheid bluswater voor de brandweer onvoldoende is geregeld.

Bovendien kost de Railterminal Gelderland verschrikkelijk veel geld. Geld waar de provincie van zegt dat ze te weinig heeft. Bij de eerste plannen in 2017 zou de terminal 27 miljoen gaan kosten. 6 miljoen extra voor een overlast besparende tunnel voor het vrachtverkeer die de klankbordgroep vroeg werd toen te duur gevonden. Toch mocht het project in 2019 al 43 miljoen gaan kosten en eventueel 40% meer. Inmiddels staat de teller midden 2021 al op 65,5 miljoen. Daar komt nog een extra post bij voor de aansluiting op de Betuweroute die Prorail moet realiseren. Door gestegen bouw- en materiaalkosten verwachten wij dat de terminal zeker 100 miljoen gaat kosten.

Bij de behandeling van de begrotingsverhoging van 43 naar 65,5 miljoen gaven diverse partijen waaronder RTG liefhebber CDA Gelderland aan dat de terminal echt niet nog duurder mocht worden. Nu dat zeker wel zo gaat zijn vragen we ons af wat de provinciale partijen over het RTG in hun verkiezingsprogramma’s gaan opnemen. Er kan eigenlijk maar één conclusie getrokken worden: Blaas de komst van de Railterminal Gelderland af. Want de kosten lopen serieus uit de hand en het nut is nog steeds niet aangetoond.

Burgerbelangen Overbetuwe deelt deze mening van Overbetuwe Overbelast en stuurde daarom deze brief aan de gedeputeerden en de Provinciale Staten. We zijn benieuwd naar hun antwoord.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

RSS
LinkedIn
Share