Onderzoek stortplaats naar Raad van State

Een evaluatie van de bestaande onderzoeken naar de oude stortplaats in Reeth maakt duidelijk dat nieuw onderzoek noodzakelijk is. Consultant Cor Coenrady bekeek de oude rapporten op verzoek van de gemeenteraadsfractie van Burgerbelangen Overbetuwe. De bevindingen in zijn rapport zijn niet mals: Er is wel degelijk sprake van ernstige verontreiniging van zowel bodem als water. De bestaande onderzoeken zijn te oud. Graven in de buurt van de stort ten behoeve van de ontsluitingsweg voor de Railterminal Gelderland is wettelijk niet toegestaan zonder nieuw onderzoek. Overbetuwe Overbelast heeft dit onderzoeksrapport van Coenrady inmiddels naar de Raad van State gestuurd voor behandeling in de bodemprocedure. Wij danken Burgerbelangen Overbetuwe en Cor Coenrady van harte voor hun inzet in deze zaak! Ook de berichtgeving van dagblad de Gelderlander helpt ons, waarvoor dank.

Overbetuwe Overbelast maakt zich net als de omwonenden van de originele Klankbordgroep Knoop38 al jaren zorgen om de oude stortplaats in de elleboog van de Rijksweg-Zuid en de Betuweroute aan de westkant van het talud. De precieze omvang van de stort is niet bekend. De stort is op sommige delen ook alleen afgedekt met 10 cm klei. Daarmee kan er water intreden en doorstromen en dat gebeurt ook. Het bestemmingsplan voor het perceel is extensief gebruik/beweiding, maar schapen mogen er niet grazen wegens de verontreiniging.

Wat Overbetuwe Overbelast betreft is er maar één oplossing voor de stort. De stort moet geheel opgeruimd worden voordat er verdere werkzaamheden in het gebied kunnen plaats vinden. Het is wat ons betreft ook duidelijk wie daarvoor moet betalen: De provincie Gelderland, want dat is de partij die vlak bij de stort aan het werk wil.

De provincie speelt sowieso geen fair spel bij discussies rondom de stortplaats. In het voorontwerp voor het inpassingsplan zou de ontsluitingsweg direct over de stortplaats gaan lopen. De provincie heeft echter geen zin om de opruimkosten te betalen en verlegde daarom het tracé van de ontsluitingsweg iets naar het noorden. Dat daardoor drie keer zo veel grond onteigend moet worden van een aanwonende neemt de provincie voor lief.

In 2017 werd gediscussieerd over de route van de ontsluitingsweg. De klankbordgroep pleitte toen voor de zuidelijke ontsluiting, tussen de A15 en de Betuweroute en niet noordelijk van de Betuweroute dwars door Reeth. Als argument om dat toch te doen gebruikte de provincie toen de stortplaats: Bij de noordelijke ontsluiting was er een voordeel te behalen: de stort zou dan moeten worden opgeruimd. Pas nadat definitief voor de noordelijke ontsluiting werd gekozen werd het plan veranderd: De weg zou toch niet over de stort komen en de provincie haalt precies dat hoekje van het gebied uit het plangebied voor de railterminal. Een spelletje net zo vuil als de stort zelf.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

RSS
LinkedIn
Share