Gemeente wil niets met stortplaats

In de westelijke hoek van de Rijksweg Zuid met de Betuweroute ligt een voormalige stortplaats. Overbetuwe Overbelast vindt dat deze opgeruimd moet worden voordat er gegraven gaat worden tbv de onverhoopte aanleg van de railterminal Gelderland.

Burgerbelangen OverBetuwe – Lijst BOB vroeg de gemeente om meer informatie over de stort, waarvoor dank! Je vindt de vragen met de antwoorden hier. Samengevat: De gemeente antwoord dat het niet nodig is de stort op te ruimen. Dagblad de Gelderlander schreef daarover dit artikel.

Wij vinden het vreemd dat de Gemeente Overbetuwe en de Provincie Gelderland zo lichtvaardig omgaan met de voormalige vuilstort, zeker omdat het de bedoeling is daar vlakbij te gaan graven wanneer de railterminal onverhoopt zou worden aangelegd. In dit stuk van Royal HaskoningDHV staat immers het volgende vermeld over de vuilstort:

Op de stortlaag is een deklaag aanwezig met een dikte van 0,1-0,5 m (75%) en >1,0 m (25%). Uit onderzoek is gebleken dat de grond/stortmateriaal sterk is verontreinigd met koper, lood en zink. Het grondwater is licht verontreinigd met arseen, chroom, vluchtige aromatische koolwaterstoffen en naftaleen. In het deklaagonderzoek in 2003 is vastgesteld dat in de contactzone sterk verhoogde gehalten aan PAK, minerale olie en zware metalen zijn aangetroffen. Er is geconstateerd dat de locatie niet geschikt is voor de beoogde bestemming (weiland, extensief gebruik). Bij het actualiserend bodemonderzoek in 2005 zijn licht tot matig verhoogde concentraties aan metalen in het het grondwater aangetroffen.

De grond is er dus zo vervuild dat er zelfs geen schapen op mogen grazen ook al is de bestemming extensief gebruikt weiland. De stort is op plaatsen afgedekt met slechts 10 cm grond. In het water zit van alles dat er niet in hoort. En bovendien is er in Reeth een ooggetuige die destijds gezien heeft dat in de stort ook vaten chemisch afval van een bedrijf uit Elst zijn gestort.

Wij vinden daarom jaarlijkse controle van het grond- en oppervlaktewater, en zeker een nulmeting van de waterkwaliteit vóór aanvang van de werkzaamheden noodzakelijk. Wij willen voorkomen dat deze vervuiling verder het gebied in stroomt en zeker wanneer de Provincie Gelderland daar in de grond gaat graven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

RSS
LinkedIn
Share