Zienswijze tegen vergunning archeologisch Rijksmonument

De provincie Gelderland heeft een nieuwe vergunning ter inzage gelegd. In die vergunning wordt toegestaan dat er onderzoek wordt gedaan bij een archeologisch rijksmonument. Overbetuwe Overbelast heeft een zienswijze tegen de vergunning ingediend. Lees hieronder waarom.


Op het kaartje is met de zwarte rand het archeologisch rijksmonument aangegeven. Het is een terrein waarin sporen van bewoning zijn gevonden uit de IJzertijd, Romeinse Tijd en Late Middeleeuwen. Het monument is van algemeen belang wegens zijn betekenis voor de wetenschap. De zone waar de vergunning op slaat valt in het gebied en is rood omrand.

Zoals meteen opvalt is het ontworpen kruispunt zoals opgenomen in het inpassingsplan de basis voor het geselecteerde gebied. Alleen weet iedereen inclusief de provincie zelf dat het kruispunt niet op deze manier gerealiseerd gaat worden. De fietsveiligheid van de ontworpen kruispunten is onvoldoende. Zowel Overbetuwe Overbelast als de gemeenteraad van Overbetuwe wil dat hier tunnels komen voor een veilige oversteek voor fietsers. Voor die betere fietsveiligheid is het budget zelfs al geregeld, de gemeente en ook de provincie betalen er aan mee.

De nieuwe kruispunten worden nu ontworpen, mede na input die Overbetuwe Overbelast daarvoor heeft geleverd in een gesprek met gemeenteambtenaar Hielke Regnerus. Het nieuwe kruispunt zal meer ruimte gaan innemen dan de situatie zoals in het inpassingsplan. Dit is telefonisch gemeld bij de provincie met het verzoek het archeologisch onderzoek uit te breiden naar de benodigde ruimte voor het nieuwe kruispunt. De provincie weigerde dat en wil vasthouden aan de situatie zoals in het plan. Ze spreekt daarmee zichzelf tegen.

Het archeologisch onderzoek is door de voorzieningenrechter van de Raad van State in de uitspraak van 7 december toegestaan. Wij verzetten ons daarom niet meer tegen dan onderzoek op zich. Maar we verzetten ons wel tegen een onderzoek dat bij voorbaat niet relevant is, omdat het kruispunt niet aangelegd gaat worden zoals in bovenstaande tekening. Vandaar dat wij deze zienswijze hebben ingediend.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

RSS
LinkedIn
Share