Provincie negeert oude belofte

In 2018 beloofde de Provincie Gelderland via de toenmalige projectleider en de omgevingsmanager dat de bezwaarperiode voor het inpassingsplan niet in de zomervakantie zou vallen.

De klankbordgroepleden hadden daar twee redenen voor: Op de eerste plaats zijn velen van hen dan zelf op vakantie, net zoals de Provinciale Staten zelf op reces zijn. Op de tweede plaats is het in de vakantieperiode moeilijk om specialisten in te huren die ‘tegenrapporten’ kunnen schrijven om onjuiste informatie van de provincie te weerleggen. Want die specialisten zijn ook op vakantie.

De Provincie heeft de plannen voor het RTG onder de Crisis- en herstelwet gebracht. Hoewel er volgens hen geen crisis is in de logistiek maar juist booming business, er er van herstel dus ook geen sprake is. Die wet heeft als gevolg dat als je het plan wil aanvechten bij de Raad van State het bezwaar binnen zes weken niet alleen binnen moet zijn, maar meteen ook voorzien moet zijn van motivatie in de vorm van tegenrapporten.

Overbetuwe Overbelast kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de Provincie vooral alles doet om tegenspraak zo moeilijk mogelijk te maken. Statenleden deden de oude belofte af als ‘intenties’. CDA en VVD vonden dat het geen schoonheidsprijs verdient dat de bezwaarperiode nu in de vakantie valt. Maar zich houden aan de oude belofte zijn ze niet van plan.

Na een oproep van Burgerbelangen Overbetuwe en D66 Overbetuwe aan de statenfracties komt groep de Kok (voorheen Forum voor Democratie daarom op 7 juli met een motie waarin ze vraagt het besluit zoals eerder beloofd over de vakantie heen te tillen. Dat geeft bezwaarmakers de tijd een goed bezwaarschrift in te dienen. Het geeft ook de gemeente Overbetuwe een bezwaar in te dienen zonder dat de gemeenteraad daarvoor van reces terug hoeft te komen. Maar bovenal zou het getuigen van goed fatsoen. SP Gelderland en Partij voor de Dieren Gelderland steunen de oproep. Omroep Gelderland en RN7 schreven er dit artikel over.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *