Nieuwe planning Provincie Gelderland voor RTG

Vandaag, op 11 maart 2021 heeft de Provincie Gelderland een nieuwe versie van het Ontwerpbesluit Verlenen vergunning Wet natuurbescherming ter inzage gelegd. Dit moest opnieuw gebeuren omdat het eerder gebruikte stikstof model niet meer geldig was.

In de toelichting bij het besluit lezen we een veel duidelijker tijdsplanning dan de provincie in de nieuwsbrief heeft gemeld. Dit is de nieuwe planning van de provincie:

 Op 25 mei 2021 beslissen Gedeputeerde Staten over het ontwerp inpassingsplan. Dan moeten ook de overige ontwerp-besluiten gereed zijn. Het ontwerp-besluit voor de (nieuwe) vergunning op grond van de Wet natuurbescherming gaat vanaf medio maart tot begin mei 2021 ter inzage. Op 6 juli 2021 moeten alle definitieve besluiten en ontheffingen op grond van de Waterwet, de Wet natuurbescherming en de Wet geluidhinder gereed zijn, zodat Provinciale Staten het inpassingsplan op 7 juli 2021 kunnen vaststellen. 

De stukken bij het nieuwe ontwerpbesluit vind je hier, onderaan in de rubriek Ontwerpbesluiten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

RSS
LinkedIn
Share