Overleg met Commissie MER

Op verzoek van Overbetuwe Overbelast was er op drie december een online overleg met de commissie MER. Die commissie adviseert de provincie rondom de opgestelde MER voor de Railterminal Gelderland. In een eerder bericht gaf de provincie aan dat ze blij is met het advies, ook al waren er punten van kritiek.

De provincie noemt er enkele, maar liet achterwege dat de commissie graag inzage had gehad in de zienswijzen. Ook had de commissie graag gesproken met omwonenden. Overbetuwe Overbelast had het zelfde gevoel: Waarom gaat een commissie op bezoek in het gebied en brengt de provincie hen niet in contact met de omwonenden. Wij zien er maar een reden voor: Angst voor kritiek op de plannen die kan weerklinken in de Milieu Effect Rapportage, de MER.

We vroegen daarom na het concept-advies om overleg en dat kwam er. Koos Nijssen sprak namens Overbetuwe Overbelast met plaatsvervangend voorzitter Marja van der Tas en secretaris Aletta L├╝chtenborg. over de volgende punten:

  • In een eerdere versie van het inpassingsplan stond een plan voor compensatie van extra stikstof-uitstoot: De snelheid op de A50 tussen Arnhem en Beekbergen zou terug gebracht worden van 120 naar 100. Omdat de maximum snelheid overal al terug gebracht is naar 100 telt dit niet meer. Er is niet duidelijk aangegeven hoe de compensatie nu wel gaat plaatsvinden.
  • Gegevens over geluidhinder matchen niet met elkaar. Project Via15 over de verbreding van de A15 zegt dat de geluidsdruk in Reeth van 54 naar 52 dB gaat (door dubbellaags geluidwerend ZOAB). In de berekening voor het RTG wordt uitgegaan van maximaal 56 dB. Deze meting gaf echter aan dat de geluidsdruk nu al 59 dB is.
  • In een eerdere versie van het Inpassingsplan zou de ontsluitingsweg over de vuilstort lopen die ligt in de elleboog van de Rijksweg Zuid en de Betuweroute. Opruimen van die stortplaats telde mee in de keuze om de weg aan de noordkant van de Betuweroute te leggen. Maar nadat die keuze eenmaal was vastgelegd trok de provincie de melk op: De ontsluitingsweg is nog iets naar het noorden verschoven waardoor de provincie de stort niet hoopt te raken en dus ook niet op wil ruimen. Dat daardoor extra grond van omwonenden moet worden onteigend is blijkbaar minder belangrijk dan de kosten voor opruimen van de stort.
  • Door de keuze van een RTG aan de Noordkant van de Betuweroute kan je verwachten dat op termijn het gebied tussen de Betuweroute en de Betuwelijn naar Tiel zal worden doorontwikkeld als logistiek industrieterrein. We hoorden immers op de terminal in Venlo dat dat DE sleutel voor succes van die terminal is: Logistiek er pal tegenaan. Dit zal ten koste gaan van Reeth en Eimeren, maar ook van Valburg en Elst. Toch is dit argument niet meegewogen door de commissie, naar ons idee onterecht omdat je moet kijken naar de gevolgen ook op langere termijn.
  • We hebben de commissie voorzien van de zienswijze van Overbetuwe Overbelast. Ook hebben we de zienswijze van de gemeente Overbetuwe naar hen gestuurd. Die stukken hadden ze immers graag betrokken bij hun advies. Dat kan nu alsnog.

De commissie MER moet het concept-advies nog definitief maken. We hopen dat de zorgen van omwonenden mee zullen klinken in dat definitieve rapport. Vervolgens hopen we ook nog dat de provincie zich daar iets van gaat aantrekken. Tot nu toe blijkt dat nog niet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *