Overleg veiligheid fietsers

Op vrijdag 27 november was er een overleg over de veiligheid van fietsers rondom de aansluiting van de beoogde Railterminal Gelderland. Anita Lensink van Wijkplatform Elst-Oost en Koos Nijssen van Buurtvereniging Leefbaar Reeth spraken met projectmanager Knoop38 Hielke Regnerus en verkeerskundige Vincent Dinnissen, beiden van de gemeente Overbetuwe.

Net als de gemeenteraad van Overbetuwe vinden het wijkplatform en de buurtvereniging de veiligheid van fietsers onvoldoende geregeld in het provinciale plan. In een eerder gesprek met wethouder Brigitte Faber-de Lange werd daarom toegezegd om samen te kijken naar verbeteringen in het plan voor het geval de railterminal onverhoopt doorgaat.

Het is de bedoeling dat er vanaf de rotonde bij sportpark de Pas in Elst tot aan de rotonde naar de Keizer Hendrik VI-singel in Oosterhout een tweezijdig fietspad wordt aangelegd aan de westzijde van de Rijksweg Zuid en de Griftdijk. De gemeenten Nijmegen en Overbetuwe gaan uit van een fietspad van 4,00 meter breed. Uit bijlage 1.1 van dit onderzoeksrapport blijkt echter dat dat te smal is. Een intensief bereden fietspad waar ook brommers rijden en waar veel schoolgaande jeugd fietst moet volgens deze aanbeveling minimaal 5,50 meter breed zijn.

Een ander probleem doet zich voor bij het kruispunt van de ontsluitingsweg met de Reethsestraat en de Hoge Brugstraat, omcirkeld op het plaatje hiernaast. Stel je voor: Enkele vrachtauto’s vanuit de railterminal wachten voor het stoplicht.

Vanaf het zuiden komt er juist een vrachtauto die linksaf naar de railterminal toe wil. Deze rijdt achter de wachtende vrachtauto’s langs, door de bocht. Fietsers die nu met een gangetje van 20 km/h de Hoge Brugstraat afkomen zien die aankomende vrachtauto niet. De kans op een botsing is daardoor levensgroot. Een ander probleem op datzelfde punt ontstaat wanneer er meer vrachtwagens tegelijk aan komen rijden vanaf de terminal. Deze kunnen het kruispunt makkelijk blokkeren. Fietsers zullen er tussendoor proberen te laveren met alle gevolgen van dien.

In het nieuwe inpassingsplan heeft de provincie het mogelijk gemaakt dat er voor fietsers van Elst naar Nijmegen een fietsviaduct wordt gemaakt. Het plan is helaas niet uitgewerkt in het PIP. Fietsers hoeven dan niet door het stoplicht, kruisen de vrachtwagens van het RTG niet, maar hebben vrije doorgang. Wij vinden dat een prima idee, indien de Railterminal er mocht komen. De fietsers zouden dan echter wel op de Hoge Brugstraat moeten invoegen met fietsers vanuit de Reethsestraat, en met auto’s die op de Hoge Brugstraat rijden. De samenvoeging van dat verkeer in twee richtingen levert een bijzonder gevaarlijk punt op. Wij zien niet direct een goede oplossing voor dit probleem. Iemand idee├źn?

Overbetuwe Overbelast en Wijkplatform Elst Oost zijn blij dat we nu wel betrokken zijn bij het meedenken over een veilige oplossing. Een deel van de bovenstaande bezwaren werden eerder ook gemeld in een gesprek met de gedeputeerde van de provincie. Dat leverde helaas geen betere verkeerssituatie in het nieuwe PIP op.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

RSS
LinkedIn
Share