Kosten RTG van 43 naar 65,5 miljoen!

Op 28 oktober waren er Provinciale Staten vergaderingen over de begroting 2021. Daarin kwam een nieuw konijn uit de hoge hoed van de coalitie met CDA, VVD, PvdA, Groen Links en Christenunie. De Railterminal Gelderland gaat weer 20,5 miljoen extra kosten, het totaal wordt nu maar liefst 65,5 miljoen! Klik hier en kijk dan onderaan de gelinkte pagina voor de nieuwe RTG begroting.

In de MKBA van de RTG-plannen (2016) werd de benodigde investering voor de railterminal op 23,2 miljoen geschat. De provincie ging later uit van 27 miljoen. Op basis daarvan gingen de Statenleden akkoord. Maar de bedragen blijken alleen zand in hun ogen te zijn.

Want later werden de kosten opgehoogd naar 35 miljoen en toen in 2018 naar 43 miljoen. Maar de meeste recente raming, in de nieuwe begroting voor 2021, is nu dus naar 65,5 miljoen. Er is voor 2021 een extra bedrag van 20,5 miljoen gereserveerd, vreemd want minder dan het verschil tussen 43 en 65,5. Op basis van deze trend gelooft Overbetuwe Overbelast niet dat de kosten later niet nog verder gaan stijgen. Er zal de komende jaren steeds meer budget nodig blijken te zijn.

Bij de bepaling van de kosten in 2017 werd het toen begrootte bedrag van 43 miljoen voorzien van een bandbreedte van plus of min 40%. De kosten zouden dus 25,8 en 60,2 miljoen moeten uitkomen, niet op 65,5 miljoen. In de nieuwe begroting, die is opgesteld door VVD portefeuillehouder Christianne van der Wal staat echter dat de nieuwe kosten van 65,5 miljoen binnen die oorspronkelijke bandbreedte vallen. De statenleden worden hier ‘onjuist geinformeerd’ om de volledig uit de hand lopende kosten te verbloemen. Alles mag blijkbaar om dit prestigeproject er door te drukken. Wij vinden dat onbehoorlijk bestuur.

We zijn benieuwd hoe CDA Gelderland en PvdA Gelderland op de nieuwe begroting gaan reageren. Er moet op 11 november nog over gestemd worden. Op 6 maart 2019 organiseerde Overbetuwe Overbelast het Groot Overbetuwe Verkiezingsdebat. CDA en PvdA melden daar toen dat ze hun standpunt voor de aanleg van een railterminal bij Valburg en Reeth zouden heroverwegen als de aanleg van die terminal niet economisch rendabel is. Dat moment is nu aangebroken. De kosten rijzen de spuigaten uit. Om belofte te houden kunnen CDA en PvdA nu dus niet anders dan te stemmen tegen opnieuw 20,5 miljoen extra en tegen de complete verspilling van 65,5 miljoen!

Op 30 oktober schreef dagblad De Gelderlander hier het onderstaande artikel over

Download het artikel hier


In onderstaand artikel van 7 maart 2019 de toezegging van CDA en PVDA

Download het artikel hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

RSS
LinkedIn
Share