Zienswijze gemeente Overbetuwe

Op dinsdag 6 oktober werd in de gemeenteraad van Overbetuwe unaniem een zienswijze aangenomen tegen de Railterminal Gelderland. De zienswijze benoemt veel tekortkomingen waar Overbetuwe Overbelast inmiddels ook al twee jaar op hamert. Jammer genoeg ontbreekt in de zienswijze een eindconclusie. Er staat niet in dat de Railterminal Gelderland er niet zou moeten komen. Toch geeft de gemeenteraad hiermee een duidelijk signaal naar de Provincie Gelderland: Doe het niet! Dat de gemeenteraad aangeeft later desnoods door te gaan naar de Raad van State om het plan aan te vechten  is bemoedigend.  Eindelijk de steun waar we al zo lang om vroegen. Beter laat dan nooit.

We zijn benieuwd naar de reactie van de provincie op de zienswijze maar verwachten er weinig van. Tot nu toe heeft de provincie sowieso nauwelijks gereageerd op oproepen van gemeente, omwonenden en deelnemers in Overbetuwe Overbelast. In de tweede versie van het inpassingsplan had de provincie veel bezwaren kunnen wegnemen maar koos ervoor dat niet te doen.

Met de railterminal wordt miljoenen aan gemeenschapsgeld verspild. De leefomgeving wordt aangetast met herrie, drukte en verkeersonveiligheid. De werkgelegenheidseffecten zijn niet onderbouwd. En de milieuwinst door containers per spoor te vervoeren wordt verspild door nieuwe logistiek rondom de A15 te stimuleren.

Daarom werkt ook Overbetuwe Overbelast met advocaat Ben Bloemendal aan een nieuwe zienswijze die mede namens een flink aantal gemachtigden zal worden ingediend. Door de bezwaren in de zienswijze vast te leggen houden we de route naar de Raad van State wagenwijd open.

De Gelderlander schreef een artikel over de raadsvergadering. Download het artikel hier.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

RSS
LinkedIn
Share