Overleg met de wethouder

Op vrijdag 9 september spraken Overbetuwe Overbelast en Leefbaar Reeth met wethouder Brigitte Faber – de Lange en de nieuwe behandelend ambtenaar van Knoop38 Hielke Regnerus.

Bij het gesprek waren vlnr aanwezig: Robèrt Weijs van Buurtvereniging Leefbaar Reeth, wethouder Brigitte Faber – de Lange, behandelend gemeente-ambtenaar Hielke Regnerus, Eric van Kaathoven van Overbetuwe Overbelast en rechts onder in het hoekje Koos Nijssen van Leefbaar Reeth en Overbetuwe Overbelast.


De wethouder gaf aan dat ze ‘uitvoerend’ is voor de wensen van de gemeenteraad, ook rondom het RTG. Dat riep opnieuw vragen op over de positie van haar partij CDA die steeds zegt tegen het RTG te zijn maar wel steeds met de provincie is meegegaan. Onthutsend dat CDA die vraag nooit wil beantwoorden, zelfs niet als het in een raadsspreekuur wordt nagevraagd.

Overbetuwe Overbelast is blij dat er geld beschikbaar komt voor een betere fietsveiligheid bij Knoop38. We kregen een toezegging dat we vóóraf betrokken zullen worden bij de uitwerking van het plan voor de kruising RTG/Reethsestraat/Rijksweg Zuid, een afspraak daarvoor wordt gepland! Wij maken ons nog zorgen over de kruising voor fietsers uit Valburg die via de Reethsestraat komen. Dat punt blijft ook met een viaduct te gevaarlijk.

Overbetuwe Overbelast en Leefbaar Reeth vinden we het niet eerlijk dat de gemeente Overbetuwe 4 miljoen extra moet uittrekken voor de verbetering van de veiligheid van fietsers, terwijl de Provincie de veroorzaker is van de onveiligheid. Onze gemeente moet volgend jaar de WOZ-belastingen verhogen en meer dan een miljoen bezuinigen op sociale maatregelen waaronder (geestelijke) gezondheidszorg. Omdat dat geld nu gereserveerd wordt om de gevolgen van het provinciale RTG op te vangen. Heel zuur en niet terecht. De provincie moet volgens ons een veel groter deel van de kosten voor veilig fietsverkeer zelf betalen, want de vervuiler zou toch betalen?

Voor geluidsoverlast heeft de gemeente een ambitiewaarde van maximaal 55 dB. De provincie wil 70 dB gaan toestaan rond het RTG. Dat is echt veel te veel en ook niet eens nodig. De met diesel aangedreven reach stackers die containers verplaatsen zijn een belangrijke oorzaak van de herrie. Er zijn al elektrische reach stackers beschikbaar maar die zijn niet verplicht in het provinciale plan. Een tekortkoming waar gelukkig ook de gemeente zich tegen verzet in haar zienswijze. We hopen dat de gemeente het niet zal laten bij de zienswijze. Hierna volgt ongetwijfeld een gang naar de Raad van State die ook de gemeente zal moeten maken.

In een straal van 15 kilometer rondom de railterminal in Venlo worden simpele kleine vrachtwagens zonder kenteken ingezet om containers te bezorgen. Deze ‘terminal trekkers’ hoeven vreemd genoeg geen wegenbelasting te betalen zoals verder vrijwel iedereen. Bovendien halen ze een lage maximumsnelheid. Hierdoor geven ze opstoppingen in het verkeer, zeker als er verkeer tussen RTG en de Waal-terminal in Nijmegen op gang zou komen. We hebben de wethouder gevraagd ervoor te zorgen dat Overbetuwe geen vergunning voor terminaltrekkers afgeeft voor vervoer van of naar het RTG.

De exploitant van de railterminal in Venlo gaf aan dat het voor die terminal cruciaal was dat er bedrijfshallen pal tegen de terminal aan zitten. Overbetuwe Overbelast vreest dat het gebied tussen de Betuweroute en de Betuwelijn naar Tiel op termijn volgebouwd zal worden met logistieke hallen, ten koste van Reeth en Eimeren. Of mogelijk zelfs nog dichter bij Elst en Valburg. We vroegen de wethouder daarom hoe zij gaat borgen dat dat niet gebeurt. Net als eerder de gedeputeerde van de provincie gaf ze alleen aan dat daar op dit moment geen plannen voor zijn. Wij vinden dat veel te mager. Het bestemmingsplan alleen is blijkbaar onvoldoende om dit soort plannen tegen te houden. Het huidige bestemmingsplan is immers ook door de provincie platgewalst. Ook hier gaf de wethouder aan dat ze alleen uitvoert wat de gemeenteraad haar opdraagt. Wij vragen de gemeenteraad daarom om bindende maatregelen te nemen die aan het RTG gekoppelde bedrijvigheid in dit gebied verbiedt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *